Arkiv

november 29, 2018

Wikström (L): Orimligt långa inre gränskontroller stoppas

EU-kommissionens försök att tillmötesgå medlemsländernas önskan om att avreglera kodexen för Schengengränserna stoppades under plenarsessionen i Europaparlamentet på torsdagen. Cecilia Wikström (L) ingår i Europaparlamentets arbetsgrupp med uppdrag att granska tillämpningen av Schengenregelverket och kommenterar:

– De tillfälliga gränskontrollerna som introducerades i flera medlemsländer, däribland Sverige, 2015 håller på att bli permanenta,  trots att de strider mot Schengenkodexen och sedan länge saknar proportionalitet och nödvändighet.

– I stället för att ta strid för EU:s grundläggande lagar, försöker EU-kommissionen legalisera Medlemsländernas agerande. Därför välkomnar jag att vi i Europaparlamentet med kvällens omröstning tydligt visar att vi står upp för den fria rörligheten, kärnan i vår europeiska integration.

– Med stärkta yttre gränskontroller är det är hög tid för Öresundsregionen och resten av EU att återgå till normalläge med fri rörlighet för människor, kapital, varor och tjänster. För förlängda inre gränskontroller för oss längre bort från ett säkert, tryggt och öppet Europa, inte närmare.

Med Europaparlamentets position är maxgränsen för tillfälliga gränskontroller ett år.

För mer information kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

+32 486 94 76 82

Linda.aziz@ep.europa.eu

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: