Arkiv

september 24, 2018

Wikström (L) välkomnar att EU-kommissionen drar Polen inför domstol – förtidspensionering av domare strider mot EU-rätt

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

För att ta kontrollen över rättsväsendet har Polens regering infört en lag som tvångspensionerar domare, något som EU-kommissionen hävdar strider mot EU-rätt. Nu drar EU-kommissionen Polen inför EU-domstolen, ett beslut som Europaparlamentariker Cecilia Wikström välkomnar.

– EU får under inga omständigheter förminska de övergrepp på rättsstaten och medborgarnas fri- och rättigheter som pågår i Polen, ett land som så sent som 1990 frigjorde sig från kommunistdiktaturen och under många år har haft en positiv utveckling. Därför gläder det mig att EU-kommissionen nu drar landet inför EU-domstolen. Det är dags att göra klart för Polen att den pågående politiseringen av rättsväsendet och rättsstatens principer är oacceptabel och att unionen alltid kommer att försvara medborgarnas rättigheter och rättsstatens principer, säger Wikström.

EU-kommissionen har tidigare dragit Ungern inför EU-domstolen för liknande typ av tvångspensionering och fick rätt i november 2012.

För mer information, kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström
linda.aziz@ep.europa.eu

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: