Arkiv

mars 16, 2016

Wikström (L) välkomnar Europaparlamentets långsiktiga flyktingpolitiksplan

CW Eubakgrund2Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) välkomnar att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter på onsdagen röstade igenom hennes förslag om att ha en rättvis och jämn fördelning av asylsökande i Europa. Röstresultat för rapporten Holistic EU approach on migration: +44, -11, 1 avstod.

–  Det är glädjande att Europaparlamentet så starkt visar att vi är villiga att ta på oss ledartröjan när det gäller att lösa flyktingkrisen i Europa.

– Resultatet av EU:s bristande kontroll av sina yttre gränser och avsaknaden av gemensamt ansvarstagande och gemensamma lösningar för flyktingpolitiken har lett till en katastrofal dominoeffekt, där land efter land i Europa genom att införa gränskontroller i praktiken stänger sina gränser för flyktingar och dessutom skapar ett kaos för pendlare och företagare.

– Ett europeiskt kvotsystem där de asylsökande fördelas mellan medlemsländerna grundat på befolkningsmängd, BNI och andra relevanta faktorer och tillskapandet av lagliga och säkra vägar för flyktingar att komma till EU för att söka asyl är den mest rationella, långsiktiga och humana lösningen för den rådande situationen. Jag är glad att Europaparlamentet i dag har tydliggjort detta, säger Wikström.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: