Arkiv

maj 10, 2016

Wikström (L) välkomnar nya vapendirektivet som antogs i går i utskottet

17116451610_ee20852f57_oPressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) välkomnar resultatet av omröstningen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter kring vapendirektivet, som antogs på måndagskvällen. 43 parlamentariker röstade för, 6 emot och 4 avstod. Wikström har företrätt den liberala gruppen under förhandlingarna.

– Det är viktigt att säkerställa att vi i Europa har en bra hantering av lagliga vapen för att i så stor utsträckning som möjligt hindra att vapen kommer i orätta händer. I detta arbete är det viktigt att förbättra rutiner för hur vapen avaktiveras, förbättra spårbarheten för vapen och se till att våra myndigheter kan arbeta bättre tillsammans.

– Vi liberaler avvisar bestämt de klåfingriga regleringar som EU-kommissionen velat införa som bara skulle öka byråkratin och krånglet för laglydiga jägare och sportskyttar genom att exempelvisa förbjuda vissa semi-automatiska vapen och distanshandel med vapen eller införa obligatoriska läkarkontroller och förnyelser av licenser och jag är glad att vi fick igenom vår linje.

– Europa har redan bland världens striktaste vapenlagstiftningar och det helt överlägset största hotet mot den allmänna säkerheten här är illegala vapen, det är där polis och myndigheter måste höja ambitionsnivån. Vi skapar inte ett säkrare samhälle genom att trakassera laglydiga jägare och sportskyttar genom att förbjuda dem att inneha vissa jaktvapen eller kräva att de fyller i fler blanketter avslutar Cecilia Wikström.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström

Linda.aziz@ep.europa.eu

+ 32 486 94 76 82

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: