Arkiv

november 11, 2016

Wikström (L): Vi måste arbeta för en öppen värld!

capture
Frihandel har seglat upp som en av höstens hetaste politiska frågor. Antiglobaliseringsrörelsen har återigen samlat sig, och gör sig hörda, vid demonstrationer, och sedda, genom ofta mycket smaklöst och aggressivt klotter, på gator och torg i EU:s medlemsländer. Man får lätt intrycket av att snart sagt alla tar avstånd från frihandel.

– Vi står med andra ord inför ett val: Att försöka arbeta konstruktivt för att vara aktiva aktörer inom globaliseringens kontext, med allt vad det innebär, eller att stoppa huvudet i sanden och förneka att den är ett faktum och hoppas att allt löser sig. Jag menar att det rimliga är att arbeta för en mer öppen värld, där vi samarbetar och handlar med varandra, snarare än vi medverkar till att resa murar och handelshinder. Det kommer ur de handelsavtal EU etablerar med med rika stora demokratier som Kanada och USA, såväl som med utvecklingsländer, säger Cecilia Wikström.

Programledare: Linda Aziz


 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: