Arkiv

februari 12, 2019

Wikström (L): Viktigt EU-resolution antagen för bekämpning av diskriminering av romer

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

En av tre romer inom EU uppger att de någon gång har upplevt någon form av diskriminering, enligt en rapport från EU:s byrå för grundläggande rättigheter. I en resolution som med stor majoritet antogs under plenarsessionen i Strasbourg på tisdagen, kräver Europaparlamentet att kampen mot antiziganism intensifieras. Bland annat uppmanas EU-kommissionen och EU:s medlemsländer att inrätta post-2020 strategier med hjälp av representanter från det romska samhället och icke-statliga organisationer, som innehåller bindande mål och övervakning, både på nationell och på EU-nivå. Dessutom uppmanas medlemsländerna att på ett bättre sätt använda EU:s strukturfonder för att förbättra levnadsstandarder och livschanserna för romer.

Cecilia Wikström (L) har företrätt den liberala gruppen i utformningen av resolutionen:

– Romer i dagens Europa betalar priset av flera generationers systematiska diskriminering. Med dagens resolution tar Europaparlamentet krafttag för att förpassa antiziganism och främlingsfientlighet mot romer till historien en gång för alla. Det är dags för EU att se till att de medlemsländer som inte respekterar grundläggande medborgerliga rättigheter ställs till svars, både politiskt och ekonomiskt. Det måste få ekonomiska konsekvenser för varje land som inte respekterar alla medborgares rätt till ett värdigt liv.

För mer information, kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: