Arkiv

juni 7, 2016

Wikström (L): Strängare EU-lagstiftning krävs för att bekämpa skatteflykt!

FB8Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Cecilia Wikström (L) krävde under tisdagens debatt i Europarlamentet kring EU-kommissionens direktiv mot skatteflykt, att kommissionen lägger fram tydligare lagstiftningsförslag kring rapportering och transparens av inkomstskatteuppgifter  för företag i hela EU.

– EU måste säkerställa att företag kan verka på lika villkor i EU. Därför är den senaste tidens avslöjanden viktiga, såsom Luxsleaks och Panama-papers, så att vi kan förhindra att liknande skandaler sker i framtiden.

– EU måste återupprätta allmänhetens förtroende för våra skattesystem och vidta åtgärder för att skapa ett mer transparent och rättvist system.

– Dessutom bör EU-kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag kring den konsoliderade bolagsskattebasen. Det skulle förenkla skattesystemet på den inre marknaden och möjliggöra en tydligare gemensam Europeisk spelplan, där både små och stora aktörer kan verka på lika villkor.

För mer information, kontakta: 

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: