Om mig

CCC Chair Cecilia WIKSTROM in European parliamennt in Strasbourg

Min bakgrund

Jag föddes 1965 och växte upp i Kalix 1965, men bor sedan 1980-talet i Uppsala. Jag har en teologie kandidat examen från Uppsala Universitet och har varit präst i Svenska kyrkan sedan 1994.

Jag innehar i och med ordförandeskapet i utskottsordförandekonferensen den tyngsta posten hittills för en svensk Europaparlamentariker sedan Sverige gick med i EU år 1995.

Jag är författare till ett flertal böcker – bland annat boken När livet går sönder som fick pris som årets bok i sin genre 2004.

2002 valdes jag in i riksdagen för Uppsala län och fick förnyat förtroende 2006 då jag blev personvald. Under min tid i riksdagen var jag bland annat vice ordförande i kulturutskottet och suppleant i utrikesutskottet.

Mellan 2009 och 2019 var jag Europaparlamentariker för Liberalerna.

Curriculum vitae Cecilia Wikström (att ladda ner)

Förtroendeuppdrag i Europaparlamentet

I Europaparlamentet är jag ledamot i utskottet för mänskliga fri- och rättigheter (LIBE) och sedan juni 2014 ordförande i Petitionsutskottet (PETI). Jag är sedan i februari 2017 ordförande för utskottsordförandekonferensen, som samlar alla Europaparlamentets utskottsordföranden. Jag är därmed den som ytterst ansvarar för Europaparlamentets  samordning av lagstiftningsarbetet.

Mellan 2009 och 2014 var jag ledamot och samordnare i det rättsliga utskottet.

Jag är  ansvarig föredragande i Europaparlamentet för revideringen av Dublinförordningen. Jag representerar också  den liberala gruppen i förhandlingarna kring asylproceduresförordningen och förordningen för EU:s asylmyndighet, EUAA.

Jag representerar den liberala gruppen i förhandlingarna om ett nytt förslag om informationsutbyte mellan EU:s informationssystem för gränser och säkerhet.

Jag representerar den liberala gruppen i förhandlingarna om EU:s myndighet för förvaltningen av EU:s informationssystem inom områdena frihet, säkerhet och rättvisa.

Jag ingår i arbetsgruppen för granskningen av Schengensystemet och representerar även här den liberala gruppen i förhandlingarna av den årliga rapporten.

Tidigare har jag bland annat förhandlat fram direktivet om studenter och forskare och EU:s direktiv och förordning för varumärkesskydd.

 

Conference of the Committee Chair (CCC)
Cecilia WIKSTROM, PETI Committee Chair: Constitutive PETI committee meeting - Election of chairs and vice-chairs

 

 

2017 rankades  jag som den fjärde mest betydelsefulla Europaparlamentarikern av alla 751 ledamöter av tidningen Politico.

Jag utsågs till Uppsalas starkaste varumärke 2014 med motiveringen:

”Uppsalas mest inflytelserika politiker i Europa. Lika aktuell vid EU:s högkvarter i Bryssel som i Domkyrkan i Uppsala. Håller sig ständigt framme såväl i sakhanteringen i Europaparlamentet som i den mediala cirkusen. En doer med okulär förmåga”Affärstidningen Relation

 

 

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena! Cecilia Wikström

Talang: Bra på att hitta tvärpolitiska och gränsöverskridande kompromisser.

Bästa gå bort-presenten: En skiva med klassisk musik eller en bok, gärna lyrik.

Dricker helst: Champagne!

Gör helst på fritiden: Läser, går på teater, lyssnar på musik. Njuter av mina hem i Uppsala och i Grekland.

Reser till: Klippkort Uppsala – Bryssel och Bryssel – Thessaloniki.

Surprise: Talar grekiska och har studerat teater i New York en gång för länge sedan.

 

@European Parliament

Dokument att ladda ner

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: