Besöksförbud i hela EU

Medborgerliga fri- och rättigheter

Besöksförbud i hela EU

Skydd i hela EU

Personer som lever under hot, med besöksförbud mot exempelvis tidigare makar, hade fram till 2013 inte några enkla möjligheter att få dessa besöksförbud erkända i andra medlemsländer.

Som ledamot i det rättsliga utskottet var jag under mandatperioden 2009 och 2014 med och utformade lagförslaget som innebär att förföljda personer, som ofta är kvinnor, nu kan få skydd i hela EU.

Ett besöksförbud som utfärdats i ett land kan nu enkelt utvidgas till att gälla i hela EU. Reglerna som trädde i kraft i januari 2015 innebär att de berörda personerna nu fullt ut kan åtnjuta den fria rörligheten som är alla EU-medborgares grundläggande rättighet.

Cecilia Wikström Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, 1047 Bryssel, Belgien Tel Bryssel: +32 (0) 2 28 45622 Tel Strasbourg:+33 (0) 3 88 1 77622 cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Följ mig: