Arkiv

oktober 8, 2014

Gästkrönika i Nerikes Allehanda: ”Visst finns det en del fula fiskar”

NAKrönika publicerad i Nerikes Allehanda

EU-kommissionens tillträdande ordförande Jean-Claude Juncker står inför stora utmaningar de kommande fem åren. Tillväxtsiffrorna i Europa är minimala, arbetslösheten hög och förtroendet för politiker lågt. Därför måste den nya kommissionen återupprätta allmänhetens förtroende för EU och lägga fram progressiva lagförslag som stärker medlemsländernas ekonomier och håller ihop unionen.

Just nu pågår utfrågningarna av kommissionärskadidaterna som föreslås ingå i den nya kommissionen. Jag har frågat ut flera av kandidaterna om deras engagemang för medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Bland kandidaterna som gjort starkast intryck under eldprovet och som inbringar framtidsoptimism hittar vi bland annat Sveriges Cecilia Malmström som väntas bli handelskommissionär och komma att förhandla fram EU:s frihandels- och investeringsavtal, TTIP, med USA. Holländaren Frans Timmermans, som väntas bli Junckers högra hand, är en erfaren politiker som också har gjort ett starkt intryck liksom estländaren Andrus Ansip och bulgariskan Kristalina Georgieva, båda vice ordförande med ansvar för digitala respektive budgetfrågor.

Men så finns det en del fula fiskar i vattnet vars personliga och politiska historik gör att jag har svårt att se hur de ska kunna leva upp till, och än mindre företräda, unionens grundläggande värden.

Mest kritisk är jag till ungraren Tibor Navracsics, som under det senaste decenniet varit en av nyckelpersonerna i den nuvarande ungerska regeringen, både som gruppledare i parlamentet och som ledande minister i Viktor Orbáns regering. Den regering har företrätt har flera gånger fällts i EU-domstolen efter att ha inskränkt rättssäkerheten och de demokratiska rättigheterna genom att bland annat ha infört censurlagar som reglerar medierna.

Nu förslås Navracsics bli EU:s nästa kommissionär för utbildning-, kultur-, ungdoms- och medborgarfrågor. I ett enskilt möte med mig inför utfrågningen tog han avstånd från Orbáns diktatoriska framfart och sa att han hade övervägt att avgå när lagarna infördes. Under utfrågningen bjöd han på ett högklassigt skådespel då han med handen på Lissabonfördraget svor på att stå upp för och försvara fördraget och de värden som EU-samarbetet bygger på. Men hade han varit en så stor människorättskämpe som han utger sig för att vara så hade han inte ingått i Orbàns regering utan stått på barrikaderna och lett oppositionen. Jag har svårt att se hur han ska kunna ha ett givande samarbete med Europaparlamentet, en institution som står upp för de rättigheter och de friheter som Navracsics och hans regering så kraftfullt har motarbetat.

Den tillträdande EU-kommissionen måste vara en förnyande och inte en förvaltande kraft och därför är det viktigt med rätt person på rätt post. När vi i Europaparlamentet den 22 oktober ska rösta om den nya kommissionen måste vi tänka bort vilka politiska grupper kommissionärskandidaterna representerar och objektivt ta ställning till deras lämplighet. Först då kan vi få en progressiv och handlingskraftig kommission på plats som ger oss alla möjligheter att fortsätta bygga ett starkt välfärdssamhälle som kombinerar tillväxt, utveckling, utbildning, forskning och entreprenörskap tillsammans med oss folkvalda i Europaparlamentet.

Cecilia Wikström (FP) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: