Arkiv

april 15, 2016

Wikström (L) välkomnar att EU-direktivet om passageraruppgifter, PNR, antagits i plenum

Capture1Europaparlamentariker Cecilia Wikström, gruppledare för ALDE-gruppen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, välkomnar att EU-direktivet om passageraruppgifter, PNR, röstades igenom i plenum i dag.
– För att bekämpa terrorism krävs att medlemsländerna upplåter en del av sin bestämmanderätt till EU och att samarbetet mellan ländernas brottsbekämpande myndigheterna intensifieras med bland annat automatiskt utbyte av information som resultat, så att den värdefulla information som redan finns bättre tas tillvara.
– PNR-direktivet kommer inte att på egen hand att utplåna hotet från terrorister och grova kriminella brottssyndikat. Men även om PNR-direktivet har brister så är det ett verktyg som kan hjälpa de rättsvårdande myndigheterna att skydda EU:s medborgare och skapa trygghet för dem. Därför välkomnar jag att Europaparlamentet nu antagit PNR-direktivet.

Programledare: Linda Aziz

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: