Arkiv

januari 25, 2012

Cecilia Wikström (FP): Nu måste EU tillskapa en mekanism för att skydda europeiska journalister

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet, 2012-01-25:

Idag har Cecilia Wikström, EU-parlamentariker (FP), tillsammans med Guy Verhofstadt (gruppledare för liberala gruppen i Europaparlamentet) och Renate Weber (gruppledare för liberala gruppen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigeter) skickat ett brev till EU kommissionens ordförande José Manuel Barroso, där de uppmanar kommissionen att inrätta en mekanism som kan ge stöd och rättslig rådgivning till de EU-medborgare som råkar illa ut i tredje länder då de utför sina yrken som journalister.

– Det finns tre svenska medborgare som är fängslade i tredje länder efter att ha utövat sitt yrke. Dessa är Dawit Isaak, Martin Schibbye och Johan Persson. EU måste vidta konkreta åtgärder för att försvara frihet för media också i tredje länder, säger Wikström.

– Situationen för journalister har allvarligt försämrats under senare tid. Fakta från Pen International och Reportrar utan gränser visar att allt fler journalister mördats eller fängslats under sin yrkesutövning runt om i världen, avslutar Wikström.

Brevet i sin helhet bifogas.

För mer information kontakta:
Cecilia Wikström: 0706-28 30 99
Caroline Klamer, politiskt sakkunnig: +32 474 08 76 01

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: