Arkiv

augusti 3, 2017

Debattartikel i DT: Vi får inte acceptera Eritreas brott mot Dawit Isaak – tilldela honom EU:s pris för tankefrihet

Visa webbsidaDebattartikel publicerad i Dalarnas Tidningar

Den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak har i september suttit fängslad i 16 år.

Han är isolerad från omvärlden, utan tillgång till advokat, utan rättegång, utan tidsbestämt straff och utan möjlighet till kontakt med familj och vänner. Ingen vet med säkerhet att han ännu är vid liv.

Den sista tiden som Dawit Isaak var fri verkade han vid den eritreanska tidningen Setit, den första självständiga tidningen i Eritrea, som han grundande och var delägare i.

Där visade han upp ett beundransvärt mod när han med fara för sin egen säkerhet vågade stå upp för sina medmänniskor och berätta deras historier och Eritreas utveckling i sin roll som journalist.

Varje dag Dawit Isaak hålls fängslad, enbart för att han använt pennan som vapen i sitt försvar av medborgarnas fri- och rättigheter mot Eritreas diktator Afewerki, är ett stort politiskt misslyckande för Sverige och för EU.

Det står klart att det efter 16 år av resultatlös tyst demokrati, är dags för Sverige och EU att byta taktik och införa kraftfulla och riktade sanktioner mot Eritreas regeringsföreträdare.

Dawit Isaaks fall togs på mitt och den liberala gruppens initiativ upp i Europaparlamentets sista plenarsession i Strasbourg innan sommaruppehållet. I debatten i plenum inför omröstningen förde jag den liberala gruppens talan. Det finns konkreta kännbara påtryckningsmedel EU-kommissionen och Sverige bör använda mot Eritrea, som att:

  • Införa reseförbud till EU mot ledande personer i Eritreas regim.
  • Förhindra att eritreanska ambassader inom EU kan verkställa den illegala skatteindrivning som pågår runt om i EU:s medlemsländer.
  • Införa krav på att landet följer mänskliga rättigheter.
  • Bättre övervaka hur bistånd som EU betalar ut används i landet.

Resolutionen röstades igenom med överväldigande majoritet i Europaparlamentet och samtidigt nominerade jag Dawit Isaak till Sakarov-priset, EU:s pris för tankefrihet.

Genom att ständigt uppmärksamma hans fall, hans modiga kamp mot diktatur och för människors rättigheter, hoppas vi hålla honom vid liv. Priset skulle dessutom sätta ytterligare press på Eritreas regim att få honom fri.

Men för att Dawit faktiskt ska tilldelas priset krävs gemensamma ansträngningar och partiöverskridande samarbete. Jag utgår därför ifrån att mina 19 svenska kollegor i Europaparlamentet kommer att göra sitt bästa för att lyfta hans fall i sina respektive politiska grupper. För tillsammans kan vi bäst använda den röst som Dawit Isaak berövats.

Att stå upp och försvara demokratin, och individens fri- och rättigheter är och förblir ett av EU:s viktigaste uppdrag, både på hemmaplan och i resten av världen. Låt oss inte acceptera att Eritreas brott kan fortgå ostört.

Cecilia Wikström (L), Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: