Arkiv

maj 24, 2017

Debattartikel i Expressen med Ohlsson (L): Vi har inte råd att vara naiva längre

CaptureManchester är under attack, precis som Paris, Köpenhamn, Stockholm, Oslo, London, Nice, Bryssel, och andra städer. Nu är det dags för en gemensam europeisk underrättelsetjänst, skriver Birgitta Ohlsson (L) och Cecilia Wikström (L) i Expressen (se även pdf.)

På tisdagskvällen skakade sorg och skräck åter Europa. Den här gången var det främst tonåringar som självmordsbombaren hade som måltavla. För många var det första gången de var på konsert. Sorgen är ofattbar och våra tankar är hos de drabbade och deras anhöriga.

Men terroristen ville inte bara döda, skada och skrämma de många unga britter som var på plats för att se Ariana Grande. Han och hans eventuella medhjälpare riktade sig mot alla som tycker om att gå på konsert, äta på restaurang eller överhuvudtaget vistas på gemensamma platser. Terroristerna vill skrämma oss alla.

Den moderna terrorismen är ett globalt fenomen. Finansiering kan komma från sympatisörer i ett land, gömställena kan finnas i ett annat land och attackerna utföras i ett tredje. Därför måste EU:s medlemsländer möta hotet gemensamt.

För att stärka EU:s beredskap i kampen mot internationell terrorism föreslår Liberalernas förnyelsegrupp för utrikespolitik att en gemensam underrättelsetjänst inrättas, som kan underlätta för medlemsländerna att på ett automatiskt och rättssäkert sätt utbyta information. Dåligt gränsöverskridande samarbete ska inte få sinka brottsbekämpningen – det kostar människoliv.

EU måste få bort den stuprörskultur där brist på kommunikation inom och mellan länder förhindrar möjligheten att stoppa terrorism och förebygga våldsbejakande extremism. Underrättelsetjänsten ska också kunna använda sig av de drygt 140 EU-representationerna som finns i länder utanför EU som har stor kunskap om de lokala förhållanden, för att inhämta information.

Nyligen bestämde sexton medlemsländer i EU sig för att ta arbetet med att skapa en gemensam europeisk åklagarmyndighet vidare. Denna myndighet ska effektivare kunna utreda och lagföra fusk och bedrägerier med EU-medel. Detta är helt rätt väg att gå. Förhoppningsvis kan det vara startskottet för att fler brott ska utredas gemensamt i EU. Det är därför beklagligt att Sveriges regering har valt att ställa sig utanför detta initiativ.

Ett mer sammansvetsat arbete kring utredningar av brott skulle kunna göra EU mer motståndskraftig mot radikalisering, terrorism, men också exempelvis trafficking och droghandel. Dessa typer av kriminalitet känner inga gränser. Därför måste också brottsbekämpningen vara gränslös.

Samarbetet får inte bara handa om att utreda brott som redan begåtts. Det är lika viktigt att förbättra det brottsförebyggande samarbetet, exempelvis genom att vi i Europa delar med oss av goda arbetssätt för att motverka radikalisering, framväxten av parallellsamhällen och utanförskap. Inom ramen för vårt starka grundlagsskydd för yttrandefriheten behöver värvning och radikalisering via sociala medier motverkas och nätverk stängas ner.

Vi attackeras för vår demokrati, för vårt öppna samhälle och för vår frihet. Just nu är Manchester under attack, precis som Paris, Köpenhamn, Stockholm, Oslo, London, Nice, Bryssel, och andra europeiska städer drabbats tidigare.

Men vi liberaler kommer att göra vårt yttersta för att skydda vår demokrati och våra medborgare. Vi har inte råd att vara naiva. Kampen mot terrorism, våldsbejakande extremism och de krafter som vill förstöra friheten är vår tids viktigaste fråga. Men glöm aldrig att kampen mot terrorism lika mycket är en strid för demokratin. Och den utkämpar vi bäst tillsammans i Europa.

Birgitta Ohlsson (L)

Riksdagsledamot

Cecilia Wikström (L)

EU-parlamentariker

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: