Arkiv

oktober 12, 2018

Debattartikel i Svenska Dagbladet: ”Sverige måste ha kontroll över gränserna”

Debattartikel i Svenska Dagbladet, se även pdf

De inre gränskontrollerna bör slopas. Alla resurser bör i stället läggas på att utbilda gränskontrollanterna så att de kan utföra de yttre gränskontrollerna ordentligt.

Här har Sverige bland de sämsta gränskontrollerna i Europa, skriver Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L).

En av de sämsta gränskontrollerna i Europa

Sverige har bland de sämsta gränskontrollerna i Europa. Detta enligt en Schengenutvärdering gjord av EU-kommissionen. Rapporten visar på Sveriges mycket allvarliga brister i utbildningen och utförandet av våra gränskontrollanter. Bland annat följs inte rutinerna ordentligt för att upptäcka återvändande terrorister, jihadister och personer som har dömts för utvisning, som till exempel flyger till Arlanda eller Landvetter från ett tredje land. Samtidigt uppdagades det nyligen hur två senegaleser som besökte släkt i Nederländerna, felaktigt sattes i förvar och avvisades när de fortsatte resan till Sverige, trots att de hade Schengenvisum.

Det enda som finns att glädjas åt i rapporten är att motivationen bland gränskontrollanterna att sköta Sveriges gränser beskrivs som hög. Det är en bra startpunkt. Men med Schengensamarbetet är Sveriges yttre gräns, vid våra internationella flygplatser och hamnar, även EU:s yttre gräns, och det faktum att våra gränskontroller inte fungerar som de ska utgör ett allvarligt hot för medborgares säkerhet i hela EU.

Det är dags för Sverige att ta krafttag för att se till att våra yttre gränser upprätthålls på rätt sätt.

Inre gränskontrollen har förlorat sitt ursprungssyfte

Samtidigt som ovanstående allvarliga brister uppmärksammas insisterade den tidigare regeringen på att varje halvår förlänga de tillfälliga inre gränskontrollerna mot Danmark och Tyskland. Den 11 november går Sveriges nuvarande tillstånd ut och inget tyder på att gränskontrollerna kommer att hävas, även om de för länge sedan har spelat ut sin roll och saknar proportionalitet. Gränskontrollerna inrättades från början i samband med de stora migrationsströmningarna till EU hösten 2015, men rättfärdigas numera, eftersom det knappt kommer några flyktingar till Sverige längre, med vad man kallar, ”ett allvarligt hot mot rikets säkerhet”.

Oavsett vad man tycker om de tillfälliga inre gränskontrollerna bör frågan ställas: Vilken nytta fyller de om bristerna är så omfattande som EU-kommissionen gör gällande? För mig står det klart att de inre gränskontrollerna bör slopas och att alla resurser i stället bör läggas på att utbilda gränskontrollanterna så att de kan utföra de yttre gränskontrollerna ordentligt.

Jag är ledamot i Europaparlamentets arbetsgrupp med uppdrag att granska tillämpningen av Schengenregelverket.

Jag arbetar just nu hårt i Europaparlamentet för att göra samverkan, den så kallade interoperabiliteten, mellan EU:s informationssystem verklighet. Syftet med lagförslaget är att på ett mer effektivt sätt dra nytta av den information som finns i EU:s IT-system inom frihet, säkerhet och rättvisa och att ge användarna eller gränskontrollanterna en snabb och enkel tillgång till informationen.

Ett nödvändigt förslag

Förslaget är absolut nödvändigt när det kommer till att förbättra skyddet av EU:s yttre gränskontroller, trappa upp arbetet med brottsbekämpning och att möjliggöra för en mer effektiv migrationshantering. När lagstiftningen väl är på plats ska det bland annat bli möjligt att kunna identifiera personer som går under flera identiteter. Om man tar terrordådet vid julmarknaden i Berlin år 2016 som exempel, hade mannen som utförde dådet 14 identiteter. Detta är naturligtvis olagligt. Det här ska inte kunna hända i framtiden. Men för att samordningen ska fungera i EU är det absolut nödvändigt att alla rutiner i alla medlemsländer följs fullt ut, även i Sverige.

Annars kan vi riskera hela unionens säkerhet.

För mig står det klart, den kommande svenska regeringen, oavsett konstellation, måste satsa fullt ut på ett förbättrat polissamarbete. Mer resurser krävs för att klara dagens och morgondagens säkerhetsutmaningar. EU-samarbetet behöver fördjupas, men vi måste sköta oss på hemmaplan. Sverige får inte längre fortsätta att riskera hela unionens säkerhet.

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: