Arkiv

juni 9, 2015

Debattartikel i SvtOpinion: ”Ungern håller på att bli en diktatur”

Capture

Debattartikel i SvtOpinion.

”När Europaparlamentet tidigare röstat kring liknande resolutioner mot Ungern har svenska Moderater och Kristdemokrater i Europaparlamentets konservativa grupp hållit sina partikamrater om ryggen”, skriver Cecilia Wikström (FP).

Varje gång man tror att Ungern inte kan sjunka lägre så lyckas de återigen.

Den maktfullkomlighet, isolering och intolerans som Ungerns premiärminister Viktor Orbán visar hör inte hemma i EU och bryter gravt mot de medborgerliga fri- och rättigheterna.

Det råder ingen tvekan om att Orbán finner nöje i att utmana de värden och värderingar som EU har byggts upp på.

De senaste utspelen om att återinföra dödsstraff i landet och att skicka ut frågeformulär till medborgarna om immigration med främlingsfientliga, missledande frågor som kopplar samman invandring med terrorism och som utmålar invandrare som ett hot mot jobb och välfärd är ingenting annat än ytterligare provokationer mot det europeiska projektet och oss som försvarar alla medborgares grundläggande fri- och rättigheter.

För inte så länge sedan fälldes landet i EU-domstolen för att ha infört ett statskontrollerat medieråd, tvångspensionerat domare och kriminaliserat hemlösa och i februari i år offentliggjorde Orbán att hans politiska förebilder är Rysslands president Vladimir Putin och Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan och att han vill lägga ner begreppet den liberala demokratin som princip.

Det står klart att Ungern håller på att bli en diktatur och distanserar sig allt mer från EU:s övriga medlemsländer.

Än så länge har EU-kommissionen inte gjort några formella uttalanden, markeringar eller vidtagit några åtgärder mot de senaste månadernas utveckling i landet.

För mindre än ett halvår sedan sa kommissionär Frans Timmermans att dialog är det bästa sättet att hantera Orbáns regim.

Jag vill verkligen veta om han fortfarande anser att dialog är en framkomlig väg i ett läge där det står klart att Ungern inte skulle ha blivit godkända för EU-medlemskap om man ansökt i dag.

Inför onsdagens omröstning i Europaparlamentets plenum kring en resolution om situationen i Ungern frågar jag EU-kommissionen och Ministerrådet: Hur länge till ska Orbáns regering få fortsätta att skicka ut chockvågor över EU och hur många gånger ska EU:s institutioner debattera kring situationen i landet utan att någonting görs?

Inför onsdagens omröstning kräver vi liberaler att EU att upprättar en rättighetsmekanism som granskar att medlemsländerna efterlever de så kallade Köpenhamnskriterierna samt EU:s stadgar om de grundläggande rättigheterna, som alla medlemsländer är bundna av.

Dessa kriterier handlar bland annat om att landet måste vara en stabil demokrati som respekterar mänskliga rättigheter och skyddar minoriteter. Ingen ifrågasätter att EU kan påföra kännbara ekonomiska sanktioner mot de medlemsländer som bryter mot den europeiska ekonomiska stabilitetspakten.

Men när det gäller det som var grunden till hela det europeiska projektet, nämligen grundläggande värden och värderingar, är att medlemsländerna motvilliga till att införa sanktioner av rädsla för att själva bli kritiserade i likartade sociala frågor.

När Europaparlamentet tidigare röstat kring liknande resolutioner mot Ungern har svenska Moderater och Kristdemokrater i Europaparlamentets konservativa grupp hållit sina partikamrater i den ungerska regeringen om ryggen i stället för att värna de mänskliga rättigheterna och individens frihet tillsammans med oss liberaler.

Det skulle bli en glad överraskning om de under onsdagens omröstning för första gången sällar sig till oss liberaler och rakryggat försvarar alla människors rätt att tro, leva och älska fritt.

Vi får inte glömma att EU och dess 28 medlemsländer bygger på ömsesidig respekt, solidaritet och genuint samarbete. Tillsammans utarbetar vi gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar.

Därför är det viktigt att Europas ledare, inklusive Orbán, förklarar EU:s politik för sina medborgare på ett öppet, rättvist och balanserat sätt och att de tveklöst står för våra gemensamma europeiska värderingar.

Bara så kan vi utveckla det europeiska projektet.

Cecilia Wikström (FP) Europaparlamentariker

 

Cecilia Wikström Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, 1047 Bryssel, Belgien Tel Bryssel: +32 (0) 2 28 45622 Tel Strasbourg:+33 (0) 3 88 1 77622 cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Följ mig: