Arkiv

maj 29, 2017

Debattartikel med Ohlsson (L) i Nerikes Allehanda: Hör ungrarnas rop på hjälp!

CaptureGästkrönika i Nerikes Allehanda (se även pdf)
Nyligen gick tusentals människor på Budapests gator för att protestera mot regeringens Putinkramande under parollen: Europa! Inte Moskva.

Demonstrationen var en av många som under de senaste veckorna har hållits mot Viktor Orbáns styre av landet iväg från liberala värderingar, i full fart mot det vulgärnationalistiska diket. Gruppen som står bakom den senaste demonstrationen, som hölls under namnet Vi tillhör Europa är mycket kritisk till att Orbán valt det auktoritära Ryssland som förebild – i stället för det moderna och fria Europa.

Ungern har under flera år tagit steg från de principer som utgör grunden för det öppna samhället. Ett statligt kontrollerat censurorgan, under alibit medieråd, har införts, rättsapparaten har politiserats och nyligen gav de sig på den akademiska friheten genom lagstiftning som uppenbart var syftad att stänga det prestigefulla Centraleuropeiska universitetet.

Orbán utarbetar en instruktionsmanual för den illiberala våg – den snöbollseffekt – som han hoppas ska rensa bort de demokratiska institutioner som 90-talets demokratiaktivister och frihetskämpar med stor möda lyckades etablera. Tyvärr har den destruktiva utvecklingen redan smittat av sig på andra EU-länder. Framför allt Polens regering har visat sig benägen att bryta mot rättsstatens principer, och på många sätt verkar man vilja ta efter Ungern och Ryssland. Även där har medborgarna gått ut på gatorna i hundratusentals för att försvara sina friheter.

På den liberala gruppens initiativ och begäran inleds nu ett historiskt förfarande enligt EU-fördragets artikel 7.1 mot Ungern för misstänkta brott mot unionens grundläggande värden och värderingar. Detta efter att Europaparlamentet på onsdagen röstade kring en resolution som ger utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter i uppdrag att utarbeta en rapport för att formellt inleda förfarandet.

Det är glädjande att Europaparlamentets majoritet äntligen har insett att EU inte längre kan förhålla sig passivt till de systematiska och allvarliga övergrepp på de mänskliga rättigheterna som den ungerska regeringen under de senaste åren gjort sig skyldig till. Det är hög tid att Europa ställer sig på de ungerska frihetskämparnas sida mot deras förtryckande regim genom att trigga artikel sju i EU-fördraget, som kan leda till att Ungern förlorar sin rösträtt i ministerrådet.

Med EU-medlemskapet kommer inte bara fördelar utan också en rad förpliktelser. EU måste kunna ställa krav på att medlemsländer respekterar grundbultarna i den europeiska gemenskapen. Dit hör demokratiska värderingar och respekten för rättsstaten. Det medlemsland som bryter mot exempelvis EU:s finansiella regler drabbas omgående av kännbara sanktioner. Bryter de mot medborgarnas fri- och rättigheter händer ingenting. Fall som Ungern och Polen visar att EU behöver kraftfulla mekanismer för att säkerställa respekten för EU-medborgares rättigheter i alla medlemsländer.

Det som hänt i Ungern sedan landet för 13 år sedan blev medlem i EU visar att politiska omvälvningar kan gå snabbt i unga demokratier. Därför måste vi agera så fort som möjligt. Ungern är en självklar del av Europa. Det är dags att slå vakt om våra europeiska demokratiska och frihetliga värderingar och visa att de är orubbligt förenade med den europeiska identiteten.

Birgitta Ohlsson (L)

riksdagsledamot

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker

Cecilia Wikström Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, 1047 Bryssel, Belgien Tel Bryssel: +32 (0) 2 28 45622 Tel Strasbourg:+33 (0) 3 88 1 77622 cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Följ mig: