Arkiv

april 27, 2015

Debattartikel med Paulsen i VLT: GMO kan ge mer mat i Afrika

Debattartikel tillsammans med Marit Paulsen publicerad i VLT (pdf hittas här):

CaptureVi lever in en globaliserad värld. Det innebär naturligtvis stora utmaningar, men också betydande möjligheter.

Länder i EU:s närhet är svårt drabbade av krig, brist på mänskliga rättigheter, svält och miljöförstöring, vilket har lett till att fler människor än efter andra världskriget nu är på flykt undan fattigdom och förtryck. I hundratusental söker de internationellt skydd och bättre framtidsmöjligheter, fred och frihet för sig själva och sina barn.

Men vägen till Europa är livsfarlig. I förra veckan bevittnade vi hur ytter-ligare nästan 1000 personer drunknade i Medelhavet efter att två båtar, överlastade med flyktingar, sjunkit.

Totalt har nästan 2000 personer drunknat i år, jämfört med 3500 under hela förra året. Medelhavet, där så många av oss kommer att bada i sommar, får inte bli ett Dödens Hav.

Därför måste vi upprätta lagliga och säkra vägar för människor som söker asyl Europa, något som vi drivit länge och som nu – äntligen – allt fler börjar kräva.

Det handlar ytterst om solidaritet och medmänsklighet. Detta kan aldrig tvingas fram genom lagstiftning, utan måste växa fram i varje land. Romarna kallade Medelhavet för Mare Nostrum, vårt hav, och vi måste börja se Medelhavet som hela EU:s gemensamma angelägenhet. På samma sätt som fler länder än Sverige och Tyskland måste ta sitt ansvar för att ta emot de flyktingar som kommer, så måste fler länder engagera sig i sjöräddningsarbetet och kampen mot människosmugglarna.

Förutom rent akuta åtgärder, måste vi se till helheten och komma åt bakomliggande problem. Orsakerna till världens krig och konflikter är inte sällan stora sociala orättvisor och kamp om knappa resurser.

Inte minst bristen på mat har i alla tider lett till krig, och krig har lett till stora flyktingströmmar. Ur den synvinkeln är det dubbelt oroande att en kontinent som Afrika har dubblerat sin befolkning och sam-tidigt halverat sin mat-produktion.

En del av lösningen ligger i moderna växt- förädlingstekniker där GMO (genmodifiering) har en viktig roll att spela, till exempel för att säkra tillgången på Maniok i framtiden. Maniok är en tämligen okänd gröda som 800 miljoner människor redan idag faktiskt behöver för sin överlevnad!

För att klara jordens försörjning måste vi få fram växter som är mer resurs-effektiva, ger högre skördar och klarar utmaningarna som klimatförändringarna drar med sig. Vi måste få fram basgrödor med ett bättre näringsinnehåll.

Detta är oerhört viktigt för människor som i dag lever i fattigdom.

Vi liberaler tror på forskning, innovation och ny teknik som verktyg för att forma en bättre framtid. På samma sätt är det självklart för oss att vi måste bygga broar, inte murar, mot omvärlden.

Oavsett om det gäller frihandelsavtal eller ett solidariskt flykting- mottagande. För oss är det en fråga om solidaritet och alla människors lika värde, oavsett var på jorden vi råkat födas så ska vi alla få möjlighet att bejaka våra livschanser.

I den debatt som nu förs hörs röster om att förbjuda tiggeri, begränsa den fria rörligheten inom EU och stänga Europas gränser. Detta är tecken på ett förhårdnat och kallt samhälle, där främlingsfientliga och intoleranta krafter är på frammarsch i många länder såsom Frankrike, Grekland och Ungern – ivrigt påhejade av ryssarna.

Det står klart att ett fungerande Europa med öppna dörrar mot om-världen är nyckeln till vår välfärd. Vi folkpartister, som den här helgen samlas till kongress i Västerås, ser möjligheterna i det europeiska samarbetet.

I globaliseringens tid är inget land framgångsrikt på egen hand. Det är tillsammans som vi är starka och kan verka för ett öppet, konkurrenskraftigt och tolerant samhälle som vi med gott samvete kan lämna över till våra barn!

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: