Arkiv

september 18, 2015

Debattartikel: Se över Europas flyktingpolitik

Debattartikel publicerad med folkpartister i olika lokaltidningar, bla Borås Tidning:

Kunde EU rädda bankerna från att gå i konkurs under den ekonomiska krisen, så måste EU rädda flyktingarna från att drunkna i Medelhavet, kvävas till döds i lastbilar på europeiska vägar eller krossas under långtradare i tunneln under Engelska kanalen.

Förra veckan presenterade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker en modell för hur 160 000 flyktingar som kommit till Grekland, Ungern och Italien ska omfördelas till EU:s medlemsländer. På så sätt ska länder som Estland, Lettland och Kroatien, som i fjol tillsammans bara tog emot 70 asylsökande, istället ta emot minst 1 963 personer. Sverige ska enligt detta fördelningssystem ta emot 4 469 och Tyskland 31 443 flyktingar, men vi vet alla att dessa två länder solidariskt tar emot betydligt fler än så. Den senaste prognosen visar att Tyskland under 2015 kommer att ta emot cirka 800 000 flyktingar, vilket kommer att bli en fyrdubbling jämfört med i fjol, och Angela Merkel har tydligt uttryckt att landet har kapacitet att ta emot upp till 500 000 personer om året under fem år.

Kommissionens bindande vidarebosättningsförslag är ett viktigt och välkommet steg för att hantera den svåra flyktingsituationen, men det är inte tillräckligt. Varje medlemsland måste ta emot många fler än de tvingande kvoterna för att EU ska klara att hjälpa de hundratusentals flyktingar som den senaste tiden tagit sig till vår kontinent. För oss i Folkpartiet är det solklart. Kunde EU rädda bankerna från att gå i konkurs under den ekonomiska krisen, så måste EU rädda flyktingarna från att drunkna i Medelhavet, kvävas till döds i lastbilar på europeiska vägar eller krossas under långtradare i tunneln under Engelska kanalen. Om alla EU:s medlemsländer tar sin del av ansvaret, så kan vi rädda liv och ge de människor som flyr undan krig och förföljelse ett värdigt asylmottagande och chansen till nya livsmöjligheter i EU.

Det är dags att genomgripande se över Europas flyktingpolitik. EU:s nuvarande gemensamma asylsystem är ett 1900-talsinstrument som måste ersättas och anpassas till det tjugoförsta århundradet. Vi måste bygga upp en ny modell som bygger på gemensamt ansvarstagande där alla länder ingår och ett kvotsystem som solidariskt fördelar de asylsökande mellan medlemsländerna.

EU har en yttre landsgräns mot Mellanöstern som kantas av militär, taggtråd och höga murar. Dessutom har vi ett direktiv som tillkom 2001 efter terrorattentaten i USA som utestänger en asylsökande från möjligheten att köpa en reguljär flygbiljett till EU. Har man inte pass och visum så är den enda möjligheten för den som vill fly till Europa att vända sig till skrupelfria människosmugglare som tar dem på en livsfarlig resa över Medelhavet. Så kan det inte fortsätta. Därför måste EU tillåta människor att söka humanitära visum på EU-ambassader, så att de kan ta sig hit på ett lagligt och säkert sätt för att på plats i ett EU-land söka asyl. EU kan inte ha ett asylsystem som göder människosmugglingsindustrin och bygger på att flyktingarna måste ta sig hit ett fullständigt livsfarligt sätt.

Situationen är allvarligare och den humanitära krisen djupare än på länge i EU:s historia. Vi får inte glömma att 60 miljoner européer efter andra världskrigets slut var på flykt och sökte internationellt skydd och ett nytt hemland. Det är nu hög tid för ministerrådets ordförande Donald Tusk att ta visa ordentligt ledarskap i ministerrådet och uppvisa det mod och den handlingskraft som krävs för att fatta de avgörande besluten för att få till en hållbar, gemensam och human asyl- och migrationspolitik i Europa.

Cecilia Wikström (FP)

Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: