Arkiv

maj 24, 2016

Debattartikel i SKD med Härnqvist (LUF Malmö): EU-kunskap måste ingå i undervisningen

FB9Debattartikel publicerad i Skånska Dagbladet.

Om lite mer än en månad kan britterna avgöra EU:s utveckling de kommande åren. Folkomröstningens ”leave”-sida griper krampaktigt tag i föreställningen om ett ineffektivt, odemokratiskt, och inte minst, onödigt EU. Den ende internationella ledare som verkligen önskar en Brexit är Vladimir Putin. Han inser värdet för egen del av ett splittrat och svagt Europa där enskilda länder kan spelas ut mot varandra. Även om EU förvisso lider av problem med transparens och medborgardeltagande, är lösningen på Europas utmaningar inte mindre europeiskt integration, utan mer. EU-samarbetet behöver utvecklas, inte avvecklas.

I en demokrati utgår makten alltid från folket. Europaparlamentet bör därför ges möjligheten att tvinga kommissionen att lägga fram specifika lagförslag. Detta är en naturlig del i nationella parlaments befogenheter och bör så vara även på EU-nivån.

En annan viktig reform vore att välja kommissionens ordförande i allmänna val, samtidigt som valet till Europaparlamentet. Redan vid förra valet presenterade de europeiska politiska partierna varsin kandidat till posten som kommissionsordförande vilket bidrog till att tydliggöra hur dessa kandidater ville driva kommissionen. Till slut valdes även Jean-Claude Juncker, den av de kandidater som samlade störst stöd i Europaparlamentet

Ministerrådet måste också göras öppnare och mer transparent. Tyvärr betraktar medlemsländernas regeringar fortfarande rådsarbetet som utrikespolitik och diplomati även om det gäller renodlad inrikespolitik. Eftersom ministerrådet i praktiken fungerar som en parlamentarisk andrakammare måste deras sessioner vara öppna och dess handlingar allmänt tillgängliga. Hur ska medborgarna annars kunna ställa sina regeringar till svars för hur de agerat i ministerrådet?

Dessa tre reformer av våra institutioner skulle stärka ansvarsutkrävandet och fördjupa demokratin i EU. Det är ironiskt att även om det så kallade demokratiska underskottet tillhör EU-skeptikernas huvudargument mot EU-samarbetet så motsätter de sig alla reformer för att lösa problemen.

Skrönorna om byråkratin i EU är kraftigt överdrivna. Även om det självklart är önskvärt med förenklingar och moderniseringar av alla byråkratiska system är det viktigt att komma ihåg att snabbare beslut inte är att föredra om de leder till sämre beslut. De snabba lagar som den sittande svenska regeringen åstadkommit visar tydligt varför en snabbare lagstiftningsprocess sällan är att föredra.

Medlemsländerna bär också ansvar för att bidra till skapandet av ett europeiskt demos. Det är ett problem att få EU-medborgare har god insikt i hur unionen fungerar och hur man som medborgare kan påverka de beslut som fattas.

EU-kunskap måste på ett naturligt sätt ingå i undervisningen på samtliga stadier i grundskolan och på gymnasiet. EU-upplysningen bör bli en egen myndighet, med ansvar för att upplysa skolelever och andra.

För att Europas medborgare ska känna ett förtroende för unionen är det viktigt att EU klarar av att leverera lösningar på vår tids stora gränsöverskridande utmaningar. Unionen behöver starkare inflytande i till exempel miljö- och asylfrågor. I det förra fallet ser man till att företag inte kan spela ut enskilda länder mot varandra och därmed stoppa hårda miljöskyddsregler. Vad gäller asylpolitiken borde EU fördela asylsökande bland samtliga medlemsländer.

Fördelades de 1.5 miljoner asylsökande som förra året anlände till Europa jämnt över EU:s medlemsländer skulle det innebära att varje stad på 10 000 invånare skulle behöva ta emot 30 asylsökande. Det måste vi rimligen kunna klara av på världens rikaste kontinent.

Ett stärkt EU innebär självklart inte att EU ska göra allt. Vård, skola, omsorg om våra äldre och socialförsäkringarna ska exempelvis fortsatta skötas på nationell nivå. EU ska bara göra det man gör bättre än medlemsstaterna – eller som medlemsstaterna inte kan göra. EU är ett fantastiskt samarbete över nationsgränser, och tillsammans kan vi göra saker som vi var och en på egen hand inte klarar av. Detta måste man utnyttja till sin fulla potential.

EU i dagens form var otänkbart för bara femtio år sedan. Idag är det en självklarhet att man kan bosätta sig varhelst man vill eller köpa varor över gränserna, och att passet – i normala fall – bara behövs vid resor utanför unionen.

Ett Europa utan gränser har lett till ett Europa vars ekonomi växer starkare än annars, och med mer frihet för medborgarna. EU är långt ifrån perfekt – men det finns inget alternativ.

Vi har inte kommit dit vi är av en slump, utan genom övertygade Europavänners enträgna arbete för att väva samman vår gemensamma kontinent. Vi måste nu fortsätta att förbättra och fördjupa samarbetet på de punkter där det verkligen kan göra skillnad i dagens samhälle. För tillsammans är vi starka, ensamma är vi faktiskt bara ensamma.

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Simon Härnqvist, ordförande LUF Malmö

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: