Arkiv

november 18, 2016

Debattartikel i SVD: ”EU måste ta större ansvar för egna säkerheten”

fb32Med Donald Trump i Vita huset riskerar USA bli besatt av sitt egenintresse, med ett minskat intresse för omvärlden. Därför måste EU bli kapabelt att garantera vår egen säkerhet, oberoende av amerikansk hjälp, skriver Cecilia Wikström (L) och Guy Verhofstadt, Open VLD, Belgien, i Svenska Dagbladet.

EU kan inte längre vänta med att upprätta ett gemensamt europeiskt försvar med tillhörande säkerhetsstrategi.

Precis som inför folkomröstningen om brexit, så visade opinionsmätningarna inför det amerikanska presidentvalet fel. Precis som med brexit, så har nu det som ansågs som det otänkbara faktiskt inträffat och Donald Trump är nu vald till president i USA. Nationalism har triumferat över internationalism. Kampen mellan ett öppet och ett stängt samhälle ser ut att vinnas av det senare och den liberala demokratin tenderar att snabbt övergå till att bli en motståndsrörelse.

Med Trump i Vita huset riskerar USA bli besatt av sitt egenintresse med ett minskat intresse för omvärlden. TTIP, det planerade frihandelsavtalet mellan USA och EU, kan dessvärre förpassas tillfrysboxen och stanna därunder kommande år. Trumps presidentskap kommer också att påverka EU negativt på ännu fler sätt. EU:s yttre gränser är plötsligt mer utsatta än på mycket länge.

Det står bortom all tvivel att Trumps utrikespolitiska prioriteringar inte inkluderar europeisk säkerhet. Han verkar inte förstå sig på den strategiska betydelsen av NATO och tycks endast visa intresse för transatlantiska förhållanden när det rör sig om obetalda räkningar. Det Trumpska presidentskapet kommer med stor sannolikhet att leda till ett genomgripande geopolitiskt skifte. För första gången sedan 1941 kan EU inte längre lita på hjälp från det amerikanska försvaret, utan kommer nu att stå ensamt.

Det senaste århundradet har de transatlantiska relationerna följt en förvrängd dynamik. Ju mer aktivt USA har varit utomlands, ju mer har Europa kunnat slumra till. När amerikanerna har ingripit militärt på utländsk mark – som i fallet Irak – har Europa svarat med att öppet kritisera sin främsta allierade, och talat om imperialistiska övertramp. Men när amerikanerna i andra situationer har misslyckats att intervenera – som i Syrien och Libyen – har vi från EU:s sida krävt ett större ansvarstagande av USA.

Denna era är nu över. Trump vet att EU har pengarna, teknologin och kunskapen för att bli en global geopolitisk maktspelare, väl i nivå med USA. EU har alltför länge tagit för givet att det är billigare och säkrare att låta USA lösa även våra säkerhetshot och problem – även på vår egen bakgård. I och med Trumps vinst måste vi tänka om.

Trumps seger måste ses som en väckarklocka för EU:s säkerhetspolitik. Pågående konflikter, såsom det blodiga inbördeskriget i Syrien och den ryska annekteringen av Krim, har en direkt påverkan på medlemsländernas säkerhet, ekonomi och samhällsstruktur. Trots detta, så är det Ryssland och USA som hittills har bestämt ödet för Ukraina och andra länder vid EU:s yttre gränser. Det är dags för EU att stärka kontrollen av sin egen säkerhet, sina egna handelsrelationer och ta kontrollen också över migrationsflödena.

2014 läckte en inspelning på ett samtal mellan USA:s biträdande utrikesminister med ansvar för Europa och Eurasien, Victoria Nuland, och den dåvarande amerikanska ambassadören till Ukraina, Geoffrey Pyatt. När de båda diskuterar det amerikanska gensvaret på situationen i Ukraina – efter att den ukrainska presidenten Viktor Yanukovych hade flytt till Ryssland – sa Nuland: Fuck the EU. Att höra uttryck för sådana känslor hos en högt uppsatt diplomat för Obama-administrationen var tillräckligt illa för oss. Nu måste vi föreställa oss vad vi står inför med Trump, som kanske inte ens kommer bry sig tillräckligt för att tillsätta en tjänst med särskilt ansvar för Europa och Eurasien.

Mot bakgrund av detta kan EU inte längre vänta med att upprätta ett gemensamt europeiskt försvar med tillhörande säkerhetsstrategi. Detta försvar borde börja med att effektivisera och utöka bilaterala och regionala relationer – inte minst mellan de baltiska och skandinaviska länderna, men också mellan Belgien och Nederländerna, samt mellan Tyskland och Frankrike. Alla dessa disparata relationer måste enas under ett tydligt europeiskt befäl, som bekostas gemensamt, med ett gemensamt system för inköp av försvarsmateriel.

EU måste bli kapabelt att garantera vår egen säkerhet, oberoende av amerikansk hjälp. Endast så kan vi säkra EU:s gränser. Detta är ett svårt, men mycket viktigt, beslut som EU har skjutit på alltför länge. Nu när Trump har blivit vald kan vi helt enkelt inte vänta längre.

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker

Guy Verhofstadt

Open VLD, Belgien

gruppledare för liberalerna i Europaparlamentet

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: