Arkiv

april 5, 2018

Debattartikel i SvD med Olofsson: ”Tydligt att även Sveriges demokrati måste skyddas”

Debattartikel skriven tillsammans med Morgon Olofsson publicerad i Svenska Dagbladet.

Precis som andra auktoritära regimer använder sig Ungerns premiärminister Viktor Orbán av populistisk skrämselpropaganda. Orbán hävdar att ”globalister” har planerat massinvandring genom att ta flyktingar till Europa för att försvaga nationerna och ta död på den kristna kulturen. ”Globalister” är ett nyord och en variant på fascismens och nazismens ”kosmopoliter”, som också den utgick ifrån en påhittad judisk konspiration.

I skottgluggen för Orbáns hat står också finansmannen George Soros, judisk ungrare som överlevde förintelselägren. Förra året satte regeringen upp affischer med en leende Soros bredvid en gränsbom och orden ”Låt inte Soros få sista skrattet” och tillägget att 99 procent är mot illegal invandring. En av Orbáns parlamentsledamöter delade ett inlägg på Facebook med en död gris omgiven av leende människor och orden ”Det här var Soros”.

Precis som andra auktoritära regimer monterar Ungern ner den liberala demokratin. Viktor Orbán har till och med ett ord för det nya, ”illiberal demokrati”, men också det är ett nyord för i det här fallet ett allt mer auktoritärt styre. Vägen dit går via att ta makten över rättsväsende och medier, ändra på grundlagar och vallagar så att de gynnar det egna partiet. Förebilderna är Kina och Ryssland.

Nu är det tid för oss som tror på den liberala demokratin att slå tillbaka och stå upp för våra värderingar, för vår tro på demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Men det räcker inte med bara ord. Vi måste bygga ett effektivt och hållbart skydd för dessa värderingar.

EU måste agera hårdare mot Ungern och andra medlemsländer som bryter mot yttrandefrihet, frihet för medier och andra grundläggande mänskliga rättigheter. Ett första viktigt steg i detta vore att EU-kommissionen börjar granska och rapportera om hur medlemsländerna följer de rättigheter, värden och värderingar som utgör stommen för EU-medlemskapet. De länder som bryter mot de grundläggande rättigheterna måste bestraffas, vilket kan ske genom att EU-medel fryser inne eller att rösträtten i det Europeiska rådet tillfälligt dras in.

I Sverige har vi den gångna tiden sett hur den sittande S- och MP-regeringen gång på gång fått hård kritik av det rådgivande Lagrådet för lagförslag, som regeringen ändå gått vidare med. Det urholkar rättsväsendet och därmed demokratin. Det gör det än enklare för auktoritära krafter att ta rättsstaten i besittning om de skulle komma till makten. Det är därför hög tid att Sverige får en författningsdomstol.

I dag har också regeringen makt över vilka som sitter i Sveriges Televisions, Sveriges Radios och UR:s styrelser. Det gör det enkelt för auktoritära krafter att ta medierna i besittning om de skulle komma till makten. Det är dags att politikernas makt över public service-företagen begränsas, men det kan också behövas skydd i grundlagen.

Det räcker inte bara med ord, skriver vi. Samtidigt visar utvecklingen i Ungern och på andra håll att institutionerna som skyddar demokratin går att montera ned. Utan ord, utan att vi ständigt för kampen för demokratin räcker inte heller starkare institutioner. Både ord och starka institutioner behövs för att trygga den demokrati som i år fyller hundra år i Sverige.

Cecilia Wikström (L)
Europaparlamentariker

Morgan Olofsson (L)
riksdagskandidat

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: