Arkiv

september 30, 2014

Debattartikel i Svenska Dagbladet: Alltför få kvinnor nominerade

Debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet den 30/9

svd

Människor i runt om i EU kommer aldrig att förälska sig i EU:s institutioner. Däremot kan de uppskatta en politik som levererar. I en tid präglad av minimala tillväxtsiffror, hög arbetslöshet och svag parlamentarisk demokrati på europeisk nivå måste den nya EU-kommissionen återupprätta allmänhetens förtroende för EU. Den måste lägga fram progressiva lagförslag som stärker EU-ländernas ekonomier, hålla ihop unionen och hantera svårigheter, som Storbritanniens aviserade folkomröstning om EU-medlemskapet.

Den nya kommissionen väntas träda i kraft den 1 november under ledning av Jean-Claude Juncker. Hans förslag på kandidater är i sann Juncker-anda mer politisk än Barrosos teknokratiska kommission. Han har satt sin egen prägel på den genom att strömlinjeforma den utifrån sina egna politiska huvudprioriteringar: sysselsättning, investeringar, finansmarknad, den digitala marknaden, eurosamarbetet, energisäkerhet och utrikes- och säkerhetspolitik.

Just nu utsätts hans kommissionärskandidater för tuffa utfrågningar i Europaparlamentets olika utskott innan vi röstar i plenum den 21 oktober. Där hittar vi starka kandidater som inbringar framtidsoptimism. Exempelvis Sveriges Cecilia Malmström som föreslås bli handelskommissionär och därmed kommer att förhandla fram EU:s frihandels- och investeringsavtal, TTIP, med USA. Holländaren Frans Timmermans, som blir Junckers högra hand, är en erfaren politiker. Han kommer bland annat att övervaka hur medlemsstaterna följer EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Men det finns några kandidater som riskerar att fällas av oss in EU- parlamentet. Att utse Tibor Navracsics, tidigare utrikesminister i Viktor Orbáns regim, till EU:s utbildnings- och kulturkommissionär är starkt ifrågasatt. Den ungerska regeringen har flera gånger fällts i EU-domstolen efter att ha inskränkt rättssäkerheten och de demokratiska principerna på genom att bland annat ha infört censurerande lagar som reglerar medierna. Tveklöst kommer Navracsics att det tufft under utfrågningarna.

Greklands försvarsminister Dimitris Avramopoulos föreslås som migrationskommissionär. Det är anmärkningsvärt, eftersom man i Grekland har ett flyktingmottagande som kollapsat, ett asylsystem som aldrig byggts upp som i övriga länder och ett antal fällande domar från Europadomstolen som rör just detta.

Även spanjoren Miguel Arias Cañete som föreslås få energi- och klimatportföljen hör till dem som möter en uppförsbacke till kommissionärsposten. Inte bara för att han fram tills alldeles nyligen haft aktier i flera oljebolag och, för att hans fru har haft ett antal intressen i jordbruksföretag. Denne man har en mycket anmärkningsvärd kvinnosyn och hans bana kantas av sexistiska uttalanden. Bland annat ska han efter ett svagt framträdande i en debatt ha ursäktat sig med att han inte ville visa sin intellektuella överlägsenhet i en debatt med en försvarslös kvinna.

Det ryktas om att de stora partigrupperna i Europaparlamentet, alltså de konservativa, socialdemokraterna och vi liberaler, inte kommer att fälla enskilda kommissionärer i den slutliga omröstningen i plenum av rädsla för att rubba den delikata balansen mellan grupperna. Detta är nonsens.

Kommissionärerna måste leva upp till det som är unionens politik och trovärdigt försvara den. Med en handlingskraftig kommission på plats finns alla möjligheter att fortsätta bygga ett starkt välfärdssamhälle som kombinerar tillväxt, utveckling, utbildning, forskning och entreprenörskap tillsammans med oss folkvalda i Europaparlamentet.

Men till nästa gång en kommission ska tillsättas måste vi dra lärdom av årets process. Jag vet att Juncker jobbade hårt för att övertyga medlemsländerna att nominera kvinnor. Han ville nämligen ha en jämställd kommission.

Resultatet är både sorgligt och skamligt: bara nio av de 28 kommissionärskandidaterna är kvinnor!

Därför måste vi kräva en regel som säger att varje land måste nominera både en kvinna och en man. Ryktet har nått mig att socialdemokraterna föreslog detta i Riksdagens EU-nämnd. Naturligtvis hade de rätt. Kräver vi inte denna regelförändring kommer historien att upprepa sig i det oändliga.

Cecilia Wikström (FP) Europaparlamentariker

PDF: SVD Allt för få kvinnor nominerade

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: