Arkiv

oktober 3, 2017

Debattartikel i Tidningen Nu: Viktigt komma ihåg liberala värderingar bakom EU-projekt

Debattartikel publicerad i Tidningen Nu

EU har varit nere på botten och vänt igen. Till skillnad från vågen av misströstan förra året som präglades av Brexit, hot från Ryssland och det amerikanska presidentvalet har vi i år all anledning att glädjas åt en nyväckt optimism. Valen i Nederländerna, Österrike och inte minst i Frankrike har visat att liberalismen i Europa kan segra över främlingsfientlighet och populism. Nästa år är det dags för oss att visa att detta är möjligt även i Sverige.

Låt oss inte glömma bort de liberala värderingarna som ligger till grund för EU-projektet och som är absolut nödvändiga för Europas och Sveriges framtid. Trots att vi i Europa  nu har vind i seglen så har vi fortfarande många utmaningar framför oss. Den oroande utvecklingen i framför allt Polen och Ungern gör det nödvändigt för oss att stå upp för demokratiska och liberala värderingar. Låt oss visa att framtidens utmaningar bäst kan lösas genom ansvarstagande politik, frihet och öppenhet.

I en tid som präglas av allt för många terrordåd krävs ett starkare europeiskt samarbete mellan medlemsländerna. Därför anser jag att Liberalerna bör vara mer aktiva i förespråkandet av ett europeiskt FBI och att öka det brottsförebyggande samarbetet över landsgränserna för att förhindra nya terrordåd som drabbar våra storstäder. Vi måste arbeta proaktivt på alla nivåer och driva på för att skapa ett tryggare samhälle som skyddar våra medborgare.

Flyktingkrisen har satt europasamarbetet på prov. Trots att skillnaderna mellan i dag och situationen för två år då över en miljon flyktingar tog sig till EU, är som natt och dag så krävs det en enorm ansträngning av EU och alla medlemsländer för att skapa ett nytt europeiskt asylsystem som fungerar i praktiken och som bygger på solidaritet – mellan medlemsländerna och med flyktingarna. Sverige drog ett tungt lass under flyktingkrisen och vi ska vara stolta över vår insats. Men jag vill se att alla medlemsländer tar ansvar för att hjälpa människor på flykt. Liberalerna bör visa med fokus och bestämdhet att kriser endast kan lösas när alla bidrar tillsammans.

Vi i Liberalerna anser att en marknadsekonomi som ger människor en möjlighet till egen försörjning fungerar som bäst när den kombineras med ett socialt trygghetssystem. Den här principen ligger till grund för socialliberalism och det är därför vi i Sverige måste se till att alla medlemsländer uppfyller grundläggande sociala rättigheter, såsom anständiga arbetsvillkor, ett starkt socialt skyddsnät och samma möjligheter för alla att ta sig in på arbetsmarknaden. Därför bör vi liberaler säkerställa att Sverige intar en mer aktiv roll i utformningen av en europeisk socialpolitik och vägleda i etableringen av den europeiska sociala pelaren.

För att vi ska kunna lyckas skapa ett mer sammansvetsat, starkare och demokratiskt EU krävs kraftigare insatser på gräsrotsnivå i alla medlemsländer. Låt oss Liberaler lägga våra meningsskiljaktigheter åt sidan och istället enas kring våra grundvärderingar som är nödvändiga för Sveriges och Europas framtid.

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L)

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: