Arkiv

september 13, 2016

Debattartikel i UNT: Flyktingarna är EU:s ansvar

captureEU måste ta kontroll både över sin relation till militärstaten Turkiet, och över sitt flyktingansvar. Det skriver Cecilia Wikström i UNT . (se även pdf)

Ett misslyckat kuppförsök, flera terrorattentat, ett femårigt krig utan slut i grannlandet Syrien och över tre miljoner flyktingar som söker skydd i landet undan krig och förföljelse. Samtidigt är cirka 80 000 domare, soldater, lärare, aktivister och andra som president Recep Tayyip Erdo?an uppfattar som fiender arresterade, avskedade eller avstängda från sina uppdrag. Nära 100 journalister har fängslats och över hundra redaktioner har stängts ner. Vanliga kriminella har släppts fria från de turkiska fängelserna för att ge plats åt politiska fångar, och premiärministern hotar att återinföra dödsstraff i landet.

Det råder ingen tvekan om att EU:s grannland Turkiet, som vi under en lång tid nu har haft ansträngda relationer till, inte är något rättssäkert, demokratiskt land utan en renodlad militärstat som styrs av en diktator som förtrycker oliktänkande och minoriteter.

Mot bakgrund av detta borde det informella migrationsavtalet som upprättades mellan EU och Turkiet i mars i år omedelbart brytas. Våra europeiska värderingar och internationella åttaganden, respekten för mänskliga rättigheter, solidaritet och humanitet får inte kompromissas ner till att bara existera på papper.

Avtalet som upprättades i våras innebär att Turkiet ska stoppa flyktingbåtar från att nå de grekiska öarna och att varje syrisk flykting som ändå lyckas nå Greklands kust med hjälp av flyktingsmugglare skickas tillbaka till Turkiet. I utbyte ska EU-länderna vidarebosätta en annan syrisk flykting från Turkiet och ge turkiska medborgare visumfrihet till Schengens 26 medlemsländer. Förhandlingarna kring ett turkiskt EU-medlemskap ska påskyndas, och dessutom ska EU ge tre miljarder euro till Turkiet. Pengar som ska gå till flyktingarna i landet.

Migrationsflödet mellan Turkiet och EU har minskat drastiskt sedan avtalet slöts, och EU är just nu på gång att betala ut 348 miljoner euro till flyktingar i Turkiet i form av laddade kontokort så att de kan skaffa sig tak över huvudet, ha bröd på bordet och låta sina barn gå i skolan i stället för att arbeta. Det är naturligtvis bra att färre riskerar sina liv i ofta sjöodligliga båtar över Medelhavet, och att flyktingarnas situation i Turkiet förbättras med hjälp av EU-stöd. Men även om Turkiets president efter statskuppsförsöket är populärare än någonsin bland sitt folk, så står landet nu ännu längre från visumfrihet till Schengen – för att inte tala om EU-medlemskap.

Turkiet hotar EU med att upphäva det informella migrationsavtalet om inte kravet på visumfrihet uppfylls innan slutet av året, men det borde vara EU som en gång för alla upphäver avtalet som så lagvidrigt ingåtts, och i stället för att låta sig utpressas tar över kommandot. För EU kan inte kompensera ett trasigt asylsystem genom att lägga över vårt ansvar på Turkiet.

I stället bör vi påskynda införandet en gemensam europeisk gränsbevakningsmyndighet – där ansvar och tillräckliga resurser flyttas från medlemsländerna till EU. På så vis kan EU:s yttre gränser upprätthållas betydligt effektivare än i dag, och vi skulle kunna ha ett kontrollerat och organiserat europeiskt mottagande.

Ekonomiskt stöd ska givetvis fortsätta att ges till flyktingar som bor i läger i exempelvis Turkiet, Libanon och Jordanien, men EU bör samtidigt investera och stärka de så kallade hotspotsen, europeiska mottagningcentrum, som finns strategiskt placerade vid EU:s yttre gränser i Italien och Grekland, varifrån de asylsökande ska fördelas rättvist till de 28 medlemsländerna.

Genom att skapa lagliga, säkra vägar för flyktingar att komma till EU och söka asyl kan vi förhindra att Medelhavet förblir dödens hav, där tusentals flyktingar drunknar varje år på sin väg till tryggheten i Europa. Detta kan skapas genom att fler kvotflyktingar tas emot, och genom att humanitära visum utfärdas på EU-ambassader och konsulat.

När EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i morgon håller sitt årliga State of the Union-tal i plenum i Strasbourg förväntar jag mig att han understryker att EU:s prioritet i relationen till Turkiet måste vara att föra den allt mer auktoritära regimen tillbaka till demokratins väg, och använda förhandlingarna som ett medel att lyfta okompromissbara grundläggande värden, som god samhällsstyrning och mänskliga rättigheter.

Det är hög tid att inse att Turkiet inte kan lösa våra problem. I stället måste vi upprätta en verklig europeisk strategi för vårt flyktingmottagande som bygger på solidaritet och medmänsklighet.

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: