Arkiv

augusti 2, 2016

Gästkrönika i Nerikes Allehanda: Fri press får aldrig kompromissas

CaptureHOT MOT DEMOKRATIN. Under ledning av Ungerns premiärminister Viktor Orbáns högerpopulistiska regering har vi sett den mest omvälvande samhällsförändringen sedan kommunismens och murens fall 1989, skriver Cecilia Wikström (L) i Nerikes Allehanda (se även pdf).

”Nationens frihet är alltid beroende av dess tryckfrihet. I den mån en nation är fri är också tryckfriheten sådan, men tvärtom när pressen hindras av förmyndarskap är det ett osvikligt tecken på nationens bojor.

” Det sa liberalen, prästen och riksdagsledamoten Anders Chydenius i riksdagen redan 1766. Han är mannen som gav Sverige en internationellt sett unik tryckfrihetsförordning som i år firar 250-årsjubileum.Den svenska tryckfrihetsförordningen är världens äldsta lag för tryck- och yttrandefrihet och när den antogs år 1877 infördes också offentlighetsprincipen för offentliga handlingar i svenska myndigheter. Allt sedan dess har dessa reformer varit av utomordentligt stor betydelse för Sveriges demokratiska utveckling.


Yttrandefriheten är en förutsättning för välinformerade medborgare samt fria medier. Pressfriheten bygger på ett samhälles tryck- och yttrandefrihet. Därför är det mycket oroande att pressfriheten backar på flera håll i världen.

Jag blir inte förvånad när jag hittar Eritrea i botten av det årliga pressfrihetsindexet från Reportrar utan gränser. Det är där som den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak sitter fängslad sedan snart 15 år tillbaka – fortfarande utan att ha åtalats eller ställts inför rätta. Upp till 10 000 journalister, politiker och aktivister har drabbats av samma öde, enligt FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Tyvärr är utvecklingen i vissa EU-länder också allt mer oroande. Utvecklingen i Polen och Ungern måste tas på allvar. Under ledning av Ungerns premiärminister Viktor Orbáns högerpopulistiska regering har vi sett den mest omvälvande samhällsförändringen i något EU-land sedan kommunismens och murens fall 1989. Domstolarnas oberoende har försvagats och pressfriheten begränsats, allt inför en, trots påtryckningar av oss i Europaparlamentet, passiv EU-kommission.

Tyvärr är Ungerns auktoritära inställning till fri journalistisk inte helt ovanlig i östra Europa. Nu ser vi hur Polen även följer i Ungerns fotspår och inför nya medielagar där regeringen tar politisk kontroll över public service. lagar som ger regeringen möjligheten av avsätta de mediechefer som inte följer de politiska riktlinjerna. Regeringen har också sagt sig vilja främja en liknande inriktning vad gäller polska tidningar och tidskrifter och inskränka möjligheterna för utländska mediefinansiärer att verka i Polen.

När yttrandefriheten blir satt på undantag strider det inte bara mot EU:s grundläggande värderingar, utan trotsar också Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Därför är jag glad att EU-kommissionen hotar med att inleda ett så kallat artikel 7-förfarande, som bland annat kan innebära att Polens rösträtt dras in i ministerrådet om inte ”betydande framsteg” för att ändra de nya lagarna görs. På grund av de långtgående politiska konsekvenserna har detta instrument aldrig använts, även om vi är många som menar att det borde använts för länge sedan mot Ungern.

Vi i Sverige har mycket att vara stolta över gällande vår tryckfrihetsförordning. Nu är det vårt ansvar att garantera att vårt nationella arv också skyddas i resten av Europa. Pressoch yttrandefriheterna är så grundläggande rättigheter för hela det europeiska projektet att de aldrig får kompromissas med.

 

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: