Arkiv

maj 28, 2018

Krönika i NA: Sverige förlorar på att vara snålast i EU

Krönika publicerad i Nerikes Allehanda.

Viktiga diskussioner om EU:s framtid

I skuggan av det svenska riksdagsvalet pågår viktiga diskussioner om EU:s framtid. Storbritannien lämnar unionen, EU:s oförmåga att skapa en gemensam asylpolitik och framtidens fördjupade samarbete kring säkerhet och försvar är stora och viktiga frågor. Det allra viktigaste som vi nu måste fokusera vårt arbete på gäller EU:s kommande långtidsbudget för åren 2021-2027.

Kommissionens förslag, som nyligen presenterades, innehåller ökade anslag till forsknings- och innovationsprojekt, utbytesprogrammet Erasmus, EU:s gemensamma asylsystem, gränskontrollmyndigheten och andra projekt där måste arbeta tillsammans. Glädjande nog föreslås nedskärningar i de omoderna jordbruks-, struktur- och regionalstöden.

Nästa steg blir tuffa förhandlingar mellan Europaparlamentet och Ministerrådet när det gäller budgetens prioriteringar.

Det är märkligt och beklagligt att den svenska regeringen profilerat sig på ett så negativt sätt.

Denna negativism manifesteras tydligast genom Magdalena Anderssons målsättning att Sverige ska vara ”snålast i EU”. Gör medlemsländerna gemensamma satsningar, så blir det i slutänden billigare att vara med än att parallellt bygga upp egna strukturer vid sidan av EU, något som Storbritannien nu kommer att erfara på område efter område.

Kontrasten till Sveriges hållning utgörs av exempelvis av Frankrike och Tyskland, som snabbt meddelade att de inser att länderna bör betala mer till långtidsbudgeten.

Det är inte första gången som Sveriges regering väljer en passiv väg. Samma motsträvighet reflekteras i valet att ställa sig utanför gemensamma EU-samarbeten som bankunionen och EU:s gemensamma åklagarmyndighet. Detta innebär att vi förlorar inflytande, makt och förtroende från de andra länderna.

EU-frågor måste rymmas i den svenska valrörelsen

På valdagen väljer vi inte bara vilka som ska företräda oss i riksdagen, utan även vilken regering som ska företräda Sverige i EU:s Ministerråd. Den svenska regeringen som tar vid efter valet i september kommer att slå fast Sveriges positions som rör många oerhört viktiga lagförslag under kommande år.

Därför måste EU-frågor faktiskt rymmas i den svenska valrörelsen. Det är nu som vi svenskar har chansen att bestämma vilken roll vi vill att Sverige ska spela i det europeiska samarbetet.

Om vi vill kunna påverka utformningen av EU i en riktning som gynnar Sverige krävs en aktiv svensk politik.

Då är det inte tillräckligt att bara vilja delta på en lägsta miniminivå och betala så lite som möjligt. I stället är det nu dags att från svenskt håll höja ambitionsnivån, förmedla tydligare visioner och tillsammans med Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Emmanuel Macron driva på för att unionen ska utvecklas.

Naturligtvis ska vi vara budgetrestriktiva och se till att EU:s budget används på ett effektivt sätt, för allas vårt bästa. Men den socialdemokratiska regeringens snålhet, som man tycks vilja upphöja till ideologi, är både orimlig och ovärdig för ett litet, kunskapsintensivt och exportberoende land som Sverige.

Europaparlamentariker (L) Cecilia Wikström

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: