Arkiv

april 15, 2019

Krönika i Nerikes Allehanda: Kom ihåg att vi i Europa står starka tillsammans

Krönika i Nerikes Allehanda, se även pdf.

Sedan 2009 har jag haft nöjet att representera Liberalernas väljare som Europaparlamentariker. Lika länge har jag haft äran att skriva gästkrönikor i Nerikes Allehanda. Detta är den sista krönikan jag skriver som Europaparlamentariker, eftersom jag inte längre står med på Liberalernas kandidatlista i det stundande EU-valet.

Stolt över mina bedrifter

Det är med lika delar glädje och stolthet som jag ser tillbaka på det arbete jag utfört i Europaparlamentet de senaste tio åren. Som ordförande för utskottsordförandekonferensen har jag den tyngsta institutionella rollen som en svensk Europaparlamentariker har haft i Europaparlamentet sedan vi gick med i EU 1995. I denna roll har jag samordnat parlamentets 25 utskott och lyckats halvera tiden det tar att lösa olika typer av konflikter mellan dem.

Ett exempel på detta är uppdelningen av de olika programmen inom EU:s långtidsbudget som vi löste på tre veckor. Förra gången detta skulle arrangeras, 2013, tog det över nio månader.

Jag har även haft den stora äran att sitta som ordförande i utskottet för framställningar, det utskott som är bryggan till EU för medborgarna och som för EU-medborgarnas talan i Europaparlamentet. Som ordförande har jag aspirerat på att bättre ta tillvara på medborgarnas erfarenheter inom ramen för vårt lagstiftande arbete, och se till att de rättigheter och möjligheter som EU:s lagstiftning syftar till att skapa blir verklighet för alla medborgare i EU, oavsett var man bor. Genom utskottet har jag mottagit och personligen svarat på tusentals medborgarbrev som efterlyser mer eller bättre implementering av EU-lagstiftning på områden så som miljö, medborgerliga fri- och rättigheter, tidsomställning, trygghetsfrågor och sociala förmåner och jag vet att Europaparlamentet under mitt ledarskap har kommit en bra bit på vägen i att fördjupa relationen till EU-medborgarna i medlemsländerna. Till exempel röstade Europaparlamentet för att EU ska slopa tidsomställningen mellan vinter- och sommartid 2021. Dessutom har jag suttit i utskottet för rättsliga frågor, där jag framför allt drev igenom moderniseringen av det europeiska varumärkesskyddet, som numera är enklare, flexiblare och bättre tillgodoser entreprenörer och företagares behov.

Huvudansvar för revideringen av Dublinförordningen

Det som jag själv upplever som det absolut mest betydelsefulla under mina år är att jag haft huvudansvar för revideringen av Dublinförordningen, hörnstenen i EU:s asylsystem. Flyktingfrågan är en av nyckelfrågorna för hur Europas framtid kommer att skapas. Som Europaparlamentets chefsförhandlare har jag drivit frågan om ett nytt asylsystem med tydliga regler och incitament att följa regelverket och uppfylla sina åtaganden, både för den asylsökande och alla medlemsländer. Jag har verkat för ett asylsystem som säkerställer att alla länder delar på ansvaret för de asylsökande som kommer till EU och där medlemsländer med yttre gränser, som för de flesta flyktingar är den första ankomstplatsen i Europa, ansvar att registrera alla flyktingar som kommer och att skydda och upprätthålla EU:s yttre gränser.

Trots att jag redan i november 2017 lyckades samla en överväldigande majoritet, två tredjedelar av ledamöterna, bakom mitt förslag, har Ministerrådet ännu inte intagit sin gemensamma förhandlingsposition. Nu hoppas jag att nästa parlament fortsätter att bygga vidare på det enorma arbete som gjorts på Dublinförordningen och uppmanar Ministerrådet att agera.

Min tid i Europaparlamentet avslutas inte på det sätt som jag ville. Jag var fram till Liberalernas extrainsatta partiråd i slutet av mars beredd att driva en stark och positiv valkampanj där sakfrågor och möjligheterna med det europeiska samarbetet stod i fokus. Det blev sorgligt nog inte så.

Allt som återstår nu är att tacka alla er som har följt mig och läst mina krönikor under så många år. Det är för er som jag har arbetat. När ni går till valurnorna för att rösta i Europaparlamentsvalet den 26 maj uppmanar jag er att tänka på de ledord som drivit mig under hela min politiska gärning: Tillsammans är vi starka!

Cecilia Wikström

Europaparlamentariker (L)

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: