Arkiv

mars 17, 2016

Krönika i Nerikes Allehanda: EU måste göra mer för kvinnorna

Krönika i Nerikes Allehanda (se även pdf). CW plenum1

Fler kvinnor och barn än någonsin flyr till EU just nu, enligt UNHCR. Sedan början av året kommer ungefär 2 000 flyktingar till främst Greklands kust och av dem är mer än varannan person kvinnor och barn, jämfört med i förra året då de bara utgjorde var tredje person.

Samtidigt vittnar en nyligen publicerad rapport från Amnesty International om hur många av dessa flyktingkvinnor utsätts för våldtäkter, hot och misshandel av människosmugglare, säkerhetspersonal och andra flyktingar i mer eller mindre alla länder de flyr igenom – även de europeiska.

Det gör ont att läsa hur kvinnor blivit slagna när de bett om mer mat till sina barn, hur de låtit bli att äta och dricka för att slippa använda toaletterna som delas med män eller hur skrupelfria människosmugglare ställt sex som krav för att låta dem fortsätta sin flykt.

Med de nya svenska reglerna kring anhöriginvandring som väntas träda i kraft i sommar kommer Sverige att vara det mest restriktiva landet i EU när det gäller syriers och irakiers rätt att återförenas med sina anhöriga, eftersom de flesta klassas som alternativt skyddsbehövande utan rätt till familjeåterförening.

Även andra medlemsländer har skärpt sin lagstiftning de senaste månaderna för att göra det svårare att återförenas med sina familjer. Exempelvis Finland har gjort återförening i stort sett omöjlig genom att kräva att personen med uppehållstillstånd måste tjäna minst 25 000 i månaden.

Detta försvårar naturligtvis situationen ytterligare för kvinnor och barn att ta sig till Europa på ett säkert sätt. Många kvinnor saknar dessutom den ekonomiska och sociala självständighet som är nödvändig för att kunna resan, vilket gör dem beroende av människosmugglare.

I veckan (onsdags) röstade vi i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter för ett första utkast till en förordning där människor genom att söka humanitära visum på EU-ambassader och konsular på ett lagligt och säkert sätt kan ta sig till Europa för att söka asyl. Vi röstade även för en egeninitierad rapport där vi uppmärksammar EU-kommissionen på att det behövs gemensamma europeiska lösningar på den rådande flyktingkrisen.

Att båda rapporterna röstades igenom med tydlig majoritet är naturligtvis positivt och jag och mina liberala kollegor kommer att fortsätta strida för att dessa viktiga politiska markeringar och lösningar inte kommer att urholkas i förhandlingarna mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och Ministerrådet.

Det är också tid för EU:s medlemsländer att anpassa de europeiska mottagningscentren till kvinnor och barn, så att de ges avskilda sovrum, toaletter och duschrum, tillgång till psykologer och traumarådgivare, tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård – inklusive säkra aborter, preventivmedel och mensskydd. Och naturligtvis även tillgång till information om möjligheten för kvinnor att göra en oberoende asylansökan.

Inget land kan helt skydda kvinnor från mäns brutalitet men vi måste alla göra vårt yttersta för att stödja och skydda de kvinnor som flyr från några av världens farligaste områden.

Inget land kan helt skydda kvinnor från mäns brutalitet

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: