Arkiv

december 20, 2013

Krönika i Nerikes Allehanda: Rösta på ett demokratiskt parti i EU-valet!

Krönika i Nerikes Allehanda

Just nu mobiliserar sig Sverigedemokraterna för att tillsammans med franska Front National, belgiska Vlaams Belang, holländaren Geert Wilders parti PVV och ytterligare nationalistiska partier bilda en politisk grupp i Europaparlamentet efter valet den 25 maj 2014. Gemensamt för dessa partier är att de förenas i sitt hat till EU och dess institutioner, att de bärs av samma främlingsfientliga agenda och starka influenser av fascism och nazism. Allt detta står i stark kontrast till  den människosyn och de värden som utgör grunden för EU.


I ruinerna efter andra världskriget, där sex miljoner judar mördades, enades Europas ledare. Aldrig mer, sa man och skapade kol- och stålunionen, som sedan utvecklades till dagens EU. Och därmed säkrades fred på vår kontinent . I dag, 68 år efter andra världskrigets slut, är antisemitismen i Europa åter på frammarsch. Dessutom tilltar islamofobi, antiziganism och homofobi.   Det står ställt bortom allt tvivel att valet till Europaparlamentet i maj nästa år kommer att stå mellan å ena sidan demokratiska partier som tror på människors lika värde och å andra sidan främlingsfientliga partier.

Enligt mätningar i EU:s 28 medlemsländer så kan de högerextrema politiska grupperna komma att nå framgång i nästa års val. Lyckas de mobilisera sig som en enad grupp i Europaparlamentet så kommer de att ta steget från att vara en grupp högljudda politiker med ringa parlamentariskt inflytande till en maktfaktor

med påverkan på lagstiftningsarbetet, eftersom de då, till skillnad från idag, kommer att delta i utskottsarbetet.

Därmed riskerar allt arbete i EU att sättas på vänteläge under fem år. Jag uppmanar därför väljarna, för första gången under min politiska gärning som riksdagsledamot 2002-2007 och som europaparlamentariker sedan 2009, inte att nödvändigtvis rösta på Folkpartiet, utan att rösta på vilket demokratiskt parti som helst. Där ingår inte Sverigedemokraterna.

Sverige kan bara förbli ett starkt land i en globaliserad värld tillsammans med andra medlemsländer i EU, där vi skapar gemensamma lösningar på gemensamma problem och stakar ut vägen framåt tillsammans. I globaliseringens tid kan inget land, inte ens Tyskland, som ju är Europas ekonomiska motor, nå framgång på egen hand. EU:s befolkning utgör sju procent enheter av världens befolkning. Sveriges befolkning utgör idag 1.9 procent av EU och 0.03 av världens befolkning. Ensamma kan vi aldrig klara framtidens utmaningar, men tillsammans med övriga länder kan vi hävda oss i den globala konkurrensen.

Rapport efter rapport visar att intoleransen tar sig alltfler och allt allvarligare uttryck. Verbala förolämpningar, trakasserier, diskriminering och fysiska attacker har blivit vardag för allt för många av våra medmänniskor, både i Sverige och i övriga EU.

Att stå upp för och utveckla demokratin och rättsstatens principer, att hävda att humanitet och människovärde, att aldrig ge vika för främlingsfientlighet är och förblir en av liberalismens kärnuppgifter. Jag kommer oupphörligt att fortsätta att försvara dessa humanistiska värderingar och slå vakt om ett fritt och öppet samhälle även efter att det nya Europaparlamentet installerats i juli nästa år.

Cecilia Wikström, (FP), Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: