Arkiv

april 21, 2012

Liberal i Europa är viktigare än någonsin

Publicerat i Öresunds-Posten den 21 april 2012

Ett fritt, enat Europa, byggt på gemensamma värden och värderingar har alla förutsättningar att förena människor och länder. Tyvärr tvingas vi ändå konstatera att national- ism, protektionism och främlingsfientlighet tar sig förfärliga uttryck runt om i EU.

Extrema partier piskar upp människors rädsla för det obekanta med populistisk retorik och hatpropaganda i land efter land.

Att värna de mänskliga rättigheterna och individens frihet är och förblir ett liberalt uppdrag. Vi kompromissar inte med människors rätt att välja sitt liv oavsett kön, religion, etnicitet eller sexuell läggning.

Bara genom att försvara alla människors rätt att tro, leva och älska fritt kan vi förverkliga EU:s motto: förenade i mångfalden.

Sorgligt nog måste vi fortfarande kämpa för dessa grundläggande värden i EU. Vi får inte blunda för det som sker. Ur den ekonomiska krisen med en omfattande ungdomsarbetslöshet ser vi hur den sociala krisen ökar i omfattning i länder som Grekland, Spanien och Belgien.

Det allvarligaste exemplet är Ungern, där vi hör stöveltrampen eka och där regeringspartiet Fidesz har kommit med den ena absurda lagen efter den andra.

Det började med upprättandet av ett medieråd som bara består av utpekade medlemmar av Fidesz och som ska granska media i landet.

Sedan kom förtidspensioneringen av domare för att kunna ersätta dem med till Fidesz trogna domare. Tveksamheter kring centralbanken och datatillsynsmyndighetens oberoende granskas just nu av EU-kommissionen.

Och så kanske något av det värsta: den 1 december i fjol trädde lagen i kraft som kriminaliserar hemlösa. Om man sover på gatan eller i en park kan man få böta 445 euro eller hamna i fängelse i 60 dagar.

I Europaparlamentet ingår Folkpartiet i den liberala gruppen, som driver frågan om att ställa Ungerns regering till svars för sitt agerande.

Svenska moderater och kristdemokrater sitter tillsammans med Fidesz i den konservativa gruppen. Allianssamarbete existerar inte i Europaparlamentet, där håller Moderaterna och Kristdemokrat- erna sina partikamrater Fidesz om ryggen, i stället för att tillsammans med oss liberaler kräva krafttag mot det som sker i ett av våra medlemsländer.

När demokratiska principer och medborgarnas rättigheter kränks kommer vi aldrig att stillatigande titta på, utan outtröttligt kritisera övergreppen och fortsätta att värna de värden och värderingar som utgör själva fundamentet för allt samarbete i EU.

Cecilia Wikström, EU-parlamentariker (FP)
Pär Löfstrand, Östersund (FP)
Marcus Eriksson, Krokom (FP)
P-O Olsson, Bräcke (FP)

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: