Arkiv

april 26, 2018

Nyhetsbrev #102: Fri rörlighet måste även gälla funktionshindrade

– Barns utsatthet i migrationsprocesser
– Fri rörlighet måste också gälla funktionshindrade
– Årlig rapport om Schengenarbetet

Hej vänner,

Barns utsatthet i migrationsprocesser

Varje dag utsätts barn som har flytt till EU för kränkningar av deras mänskliga rättigheter. Brist på tillgång till information, rättsligs stöd, boende, utbildning och kontakt med vårdnadshavare är bara några exempel på deras situation. Det är naturligtvis helt oacceptabelt, alla barn som kommer till EU ska ha rätt till ett tryggt och värdigt liv.

I onsdags stod jag värd för ett seminarium om hur vi kan skapa rättvisa för dessa barn. Under seminariet behandlades specifika fall i länder som Italien, Malta, Irland och Tyskland som nationella advokater arbetar med, och vi förde dialog om vad EU kan och bör göra. I mitt arbete med revideringen av Dublinförordningen är barns rättigheter i migrationsprocessen en hög prioriteringen och det kommer det även att fortsätta vara.

Fri rörlighet måste också gälla funktionshindrade

När jag började som ordförande för utskottet för framställningar beslutade jag att utskottet skulle fokusera särskilt på framställningar som handlar om problem för människor med funktionsnedsättningar. Mitt mål är att livskvalitén för dessa individer ska vara markant bättre i slutet av den här mandatperioden än när jag tillträdde som ordförande!

Det målet når vi genom att uppmärksamma EU:s medlemsländer och EU-kommissionen på de konkreta problem som vi blir informerade om av de medborgare som skriver till oss, och genom att sätta politisk press på dem.

I tisdags behandlade vi en framställning som handlar om svårigheten att få assistens vid resor i andra medlemsländer, vilket i praktiken innebär att den fria rörligheten inskränks. Eftersom att assistens vid utlandsresor ligger inom varje medlemslands kompetens kräver vi att medlemsländerna ska arbeta mycket närmare varandra för att lösa dessa problem. Jag kommer därför att skriva till alla EU-länders regeringar och be dem om att informera oss om sina bästa lösningar för att få slut på denna diskriminering.

Årlig rapport om Schengenarbetet

Jag har representerat den liberala gruppen ALDE i förhandlingarna om den årliga rapporten om Schengensamarbetets funktionssätt, som innehåller konkreta åtgärder för hur vi ska återgå till ett fullt fungerande Schengenområde. De tillfälliga gränskontrollerna som infördes under den stora flyktingvågen 2015-2016 var kanske nödvändiga då, men i dag har de spelat ut sin roll och slår orimligt hårt mot vår ekonomi och vårt välstånd. Det är nu hög tid för Schengensamarbetet att återgå till det normala eftersom det varken är nödvändigt eller proportionerligt att fortsätta kontrollera dem som av olika anledningar reser igenom Europa. Det var därför till min stora glädje som rapporten röstades igenom i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter i onsdags.

Med dessa ord önskar jag er en trevlig helg

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: