Arkiv

juni 28, 2018

Nyhetsbrev #110: Snart försent att få nytt europeiskt asylsystem på plats innan mandatperiodens slut

– Snart försent att få nytt europeiskt asylsystem på plats innan mandatperiodens slut
– Halvering av budget-konflikter mellan utskotten
– Dags att ställa Ungern mot väggen

Hej vänner,

Snart försent att få nytt europeiskt asylsystem på plats innan mandatperiodens slut

Just nu, klockan 15 på torsdagseftermiddagen, tar EU:s stats- och regeringschefer plats i Europeiska rådet här i Bryssel för ännu ett toppmöte. Högst på agendan står att finna en lösning på migrationsfrågan.

Förhandlingarna förväntas pågå långt inpå natten, men det är det värt om de äntligen kan uppnå en gemensam förhandlingsposition, så att Europaparlamentet och Ministerrådet kan börja förhandlingsarbetet för en gemensam europeisk asylpolitik.

Som Europaparlamentets ansvariga för revideringen av Dublinförordningen lyckades jag efter utomordentligt långa och svåra förhandlingar ena Europaparlamentet och anta en förhandlingsposition som mer än två tredjedelar av ledamöterna ställer sig bakom. Detta mandat fick jag redan i slutet av 2017.

Det bygger på en genuin kompromiss som genom ett kvotsystem säkerställer att alla länder i EU tar ansvar för att korrekt registrera asylsökande och att fördela dessa rättvist mellan sig.

Sedan dess har jag stått redo att leda och inleda förhandlingarna.

Sedan EU:s asylsystem kollapsade 2015 i och med den stora flyktingvågen har spänningarna mellan medlemsländerna vuxit. Nu är hög tid att sluta ge vika för extremisterna och en gång för alla enas om att rösta emot de statschefer som inte vill hitta en gemensam lösning. Det europeiska projektet riskerar annars att vittra sönder inifrån.

Inför toppmötet åkte jag i tisdags till Paris för att besöka det franska parlamentets nationalförsamling. Där hade jag ett möte med ledningen för den franska regeringens EU-samordning och sedan talade jag inför nationalförsamlingens EU-utskott. Mitt budskap var glasklart – vi måste få på plats ett hållbart och solidariskt asylsystem innan mandatperiodens slut.

Halvering av budget-konflikter mellan utskotten

Arbetet med att ta fram EU:s långtidsbudget för perioden 2021-2027 är i full gång. Pengarna som fördelas inom budgeten går bland annat till olika program, såsom utbytesprogrammet Erasmus+ och liknande. Inför denna långtidsbudget vill EU-kommissionen göra om strukturen och minska antalet program med en tredjedel genom att slå ihop flera av dem. Målsättningen är att gå från dagens 58 program till att i nästa budget bara ha 37 program.

Omstruktureringen gör att vi måste göra upp om vilket utskott i Europaparlamentet som är ansvarig för vilket program. Inte helt oväntat är det en tidskrävande och konfliktkantad process, eftersom att utskotten gärna vill ha ansvar för så många program som möjligt.

Som ordförande för utskottsordförandekonferensen är det mitt ansvar att koordinera utskottens arbete. Det ligger därför på mitt bord att se till att alla utskott är nöjda med programfördelningen. Jag kämpar på för att se till att alla får en rättvis del, och under utskottsordförandekonferensens möte i måndags så lyckades vi under mitt ledarskap att gå från att ha 19 konflikter om programfördelning, till att nu endast ha 10 kvar. Vi börjar med andra ord att närma oss en kompromiss, och förhoppningsvis är snart alla utskott nöjda.

Dags att ställa Ungern mot väggen

I början av veckan röstade vi i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter om Ungern. Rapporten, som röstades igenom med 37 röster för och 19 emot, framhåller att det finns en stor risk för att landet bryter mot rättsstatens principer och grundläggande rättigheter.

I rapporten tar utskottet ställning till att införa ett artikel 7-förfarande mot Ungern, precis som EU-kommissionen har gjort mot Polen. I praktiken kan ett aktiverande av artikel 7 leda till att landet förlorar sin rösträtt i Ministerrådet. Vi kommer att rösta kring detta i plenum i september och jag hoppas innerligen att Europaparlamentet antar den. Det är hög tid att EU agerar för att försvara Ungerns befolkning, yttrandefriheten och våra grundläggande demokratiska värderingar som vår union är byggd på. Det är dags att ställa Ungern mot väggen.

Med dessa ord önskar jag er en trevlig helg!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: