Arkiv

november 23, 2018

Nyhetsbrev #122: Jag ställer upp till omval

– Jag ställer upp till omval

– Vi behöver en faktabaserad bild av migration

Årets Cecilia Wikström-stipendiat: Ellie Uggla

– Sommartider hej hej sommartider

Hej vänner,

– Jag ställer upp till omval

Jag är stolt över att vara din röst i Europaparlamentet och det är med glädje och engagemang som jag varje arbetar för att skapa ett starkare EU för alla oss medborgare.

I tider av populism, extremism och nationalism behöver vi påminna oss om att världen i själva verket gradvis har blivit allt bättre och att globaliseringen har fungerat som en viktig faktor till detta. Nästan vilka variabler man än mäter visar de att världen under de senaste 50 åren radikalt har förändrats till det bättre.

Trots detta finns det naturligtvis många svåra utmaningar som återstår att lösa. Fler människor än någonsin är på flykt. Vi står inför stora miljö- och klimatproblem. EU måste gemensamt erbjuda dess medborgare ökad trygghet och säkerhet och krafttag måste tas mot terrorism och organiserad brottslighet. Listan kan göras lång. Gemensamt är att inget av dessa gränsöverskridande problem kan lösas av något medlemsland på egen hand, utan måste tacklas och lösas tillsammans.

För mig står det klart. Ett litet exportberoende land som Sverige kan inte avskärma sig från resten av världen. Vi ska arbeta för en öppnare värld där vi samarbetar och handlar med varandra. EU har resurser, välutbildade medborgare, skaparkraft och mångfald. Tillsammans kan vi möta morgondagens utmaningar i en globaliserad tid. Vi måste våga se möjligheterna och tro på framtiden!

– Vi behöver en faktabaserad bild av migration

Jag ansvarar för ett lagförslag som handlar om vilken typ av migrationsstatistisk som medlemsländerna ska samla in till Eurostat. Under veckan röstades förslaget igenom i utskottet för medborgerliga fri-och rättigheter och går nu vidare till trilogförhandlingar med Ministerrådet och EU-kommissionen.

Det är en teknisk, men också mycket viktig rapport för dem av oss som vill se en faktabaserad debatt i migrationsfrågor. Den nuvarande förordningen är relativt gammal och den nuvarande rapporteringen av statistik är ofta fragmentarisk och svår att jämföra mellan länder. Vi ska nu försöka se till att strama upp regelverket så att all den statistik vi behöver finns i Eurostat. På så vis blir det enklare att jämföra olika länders statistik och se till att alla verkligen lever upp till de regler som EU har kommit överens om. Det är viktigt att vi politiker har en faktabaserad bild av migrationen för att skapa de bästa lösningarna.

Årets Cecilia Wikström-stipendiat: Ellie Uggla

Varje år delar jag ut ett stipendium till en elev på Katedralskolan i Uppsala som får följa mig och mitt team under en arbetsvecka i Bryssel. Syftet med stipendiet är att ge en unik insikt i hur Europaparlamentet fungerar i vardagen, att öka förståelsen för det europeiska samarbetet och att inspirera ungdomar till att bli aktiva EU-medborgare.

Årets stipendiat är Ellie Uggla, en fantastisk tjej som jag har haft nöjet att ha hos mig i Bryssel sedan i måndags.

sin blogg skriver Ellie själv om sin vecka och alla de intryck hon fått av Europaparlamentet och EU-politik.

– Sommartider hej hej sommartider

I veckan presenterade jag mitt yttrande kring EU-kommissionens lagförslag om att avskaffa den årliga tidsomställningen mellan vintertid och sommartid.

Som ordförande för utskottet för framställningar har jag fått till uppgift att ansvara för frågan. Vi har fått in väldigt många framställningar över en lång tid som belyser problemet med den årliga tidsomställningen, särskilt relaterade till hälsoaspekter och bristen på energisparande.

Min rapport stödjer därför EU-kommissionens förslag om att avskaffa den årliga tidsomställningen. Däremot är jag kritisk till EU-kommissionens förslag om att låta medlemsländerna välja mellan vintertid och sommartid, eftersom jag är orolig för att det skulle få negativa effekter på harmoniseringen av den inre marknaden och skapa ett lapptäcke av tidszoner inom EU. Det skulle vara negativt för handel, transport och kommunikation. Jag föreslår därför att sommartid införs som ny standardtid inom hela EU, eftersom det är vad majoriteten av medborgarna vill ha enligt kommissionens stora utfrågning.

Med dessa ord vill jag önska er en trevlig helg!

Cecilia Wikström

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: