Arkiv

juli 10, 2015

Nyhetsbrev #13: Tsipras, TTIP och aktieägare

16681542274_04113a79f2_oDags för Tsipras att sluta lova grekerna det omöjliga!
Den grekiske premiärministern Alexis Tsipras deltog på onsdagen, efter liberalernas krav, i en debatt i Europaparlamentet i Strasbourg. Där fick han förklara folkomröstningen och sin plan för att leda sitt land ur den svåra situation de befinner sig i.

Jag vill att eurozonens ledare och Grekland sansar sig och kommer tillbaka till förhandlingsbordet. De måste enas om ett nytt reformpaket som till skillnad från det gamla, som slog direkt mot den grekiska befolkningen genom snabba vinster som skattehöjningar och sänkta pensioner, kommer tilrätta med den klientistiska strukturen som genomsyrar det grekiska samhället och bantar ner den statliga sektorn. reformprogrammet måste bygga upp ett fungerande skatteindrivningssystem, bekämpa den förankrade korruptionen och radikalt minska kostnaderna samt upprätta ett strukturellt och realistiskt skuldavbetalningsprogram.

Det är dags för landets premiärminister Tsipras att sluta lova grekerna det omöjliga och visa om han är en ledare som är villig att kompromissa och som erbjuder realistiska, hållbara och seriösa lösningar eller om han är en falsk profet som håller populistiska tal utan att kunna leverera något till medborgarna!

TTIP
På onsdagen röstade vi i Europaparlamentet kring vilka rekommendationer vi ska ge till EU-kommissionen om det transatlantiska handelsavtalet (TTIP) mellan EU och USA som just nu förhandlas fram.

För att ta oss ur den ekonomiska krisen behöver EU:s medlemsländer högre efterfrågan på våra tjänster och produkter. TTIP är en ypperlig möjlighet att genom sänkta tariffer och minskat regelkrångel kunna hitta nya marknader som skapar ökad efterfrågan av de produkter och tjänster som våra eruopeiska företagare erbjuder. Rätt utformat kommer framförallt Europas små och medelstora företagare, som hittills inte haft råd att exportera på grund av olika handelshinder, att finna sin väg till nya marknader, affärspartners och kapital.

I Sverige är nästan 900 000 jobb beroende av export till utomeuropeiska länder. Mer än 120 000 är beroende av export till USA. Ju enklare TTIP kommer att göra det att handla med USA, desto bättre förutsättningar blir det för expansion och framväxten av nya jobb i Sverige och övriga EU-länder. Vi liberaler i Europaparlamentet kommer i förhandlingarna att verka för ett avtal som skapar tillväxt och sysselsättning, som kommer EU:s medborgare och konsumenter till godo!

Aktieägares rättigheter
På onsdagen antog Europaparlamentet även ett direktiv om aktieägares rättigheter. Jag har varit den liberala gruppens förhandlare kring detta direktiv i det rättsliga utskottet.

Medan socialdemokrater, gröna och extremvänstern ville använda direktivet för att driva igenom långtgående regleringar av bland annat bolagsledningars löner har vi liberaler kämpat för ett minimalistiskt direktiv som fokuserar på att lösa vissa gränsöverskridande problem och därmed skapa bättre förutsättningar för jobb och tillväxt på vår kontinent.

Europa är i behov av regelförenklingar och av en bättre fungerande inre marknad. Vi måste ge företagare och entreprenörer möjlighet att ägna mer av sin tid åt att driva och utveckla sin verksamhet, snarar än att hantera byråkrati och skapa olika typer av policydokument som avkrävts av politiker och byråkrater som tror att de själva är bäst lämpade att leda företagen.

I slutändan lyckades vi liberaler nå en bred överenskommelse tillsammans med såväl socialdemokrater som den stora konservativa EPP-gruppen. Jag gläder mig åt att vi därmed lyckades stoppa den tsunami av onödiga detaljregleringar som den socialdemokratiska gruppen tidigare krävt under förhandlingarna!

Med dessa ord önskar jag er en fin sommar!

Cecilia Wikström

Läs mer om mitt arbete i Europaparlamentet på www.ceciliawikstrom.eu

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: