Arkiv

oktober 21, 2016

Nyhetsbrev #40: För ett hållbart flyktingsystem

Kära liberal vänner,
I veckan hoppas jag att ni sett mig i Aktuellt och SVTForum där jag debatterade EU:s framtid och EU:s flyktingpolitik mot Sverigedemokraten Kristina Winberg. img_7591

För mig råder det ingen tvekan om att det är ett moraliskt imperativ att erbjuda förföljda människor skydd. EU måste ta ansvar och upprätta ett asylsystem som håller i längden.

65 miljoner människor befinner sig på flykt enligt de senaste siffrorna från FN:s flyktingorgan UNHCR. Detta är den högsta siffran någonsin och dessvärre finns det ingenting som tyder på att den geopolitiska oron runt om i världen kommer att förändras under överskådlig tid.

För att klara av att ge skydd åt det ökande antalet människor på flykt krävs en strategi för att möta de politiska, humanitära och säkerhetsmässiga utmaningarna. Mot bakgrund av att 85 procent av världens flyktingar faktiskt befinner sig i utvecklingsländer känns det viktigt att poängtera att det är en väldigt liten del av världens flyktingar som kommit till EU.

I en tid när asylrätten på många håll ifrågasätts, så utgör formuleringarna om att flyktingfrågan är global och att svaret måste komma från det internationella samfundet och att asylrätten är en individuell rättighet, viktiga ledstjärnor. Solidaritet, medmänsklighet och humanitet måste erbjudas till den som är utsatt, oavsett var i världen han eller hon befinner sig.

Jag har utsetts att leda Europaparlamentets arbete med revideringen av EU:s asylpolitik och vill verka för att asylsystemet bärs av alla länder gemensamt, att det är rättssäkert och att mottagandet ska ske på ett likartat sätt i alla EU:s medlemsländer.

Faktum är att om varje samhälle i Europa med 10 000 invånare under 2015 hade tagit sin del av ansvaret för flyktingkrisen skulle de fått ta emot 30 asylsökande. Det är inte oöverstigligt. Problem uppstår när Europas länder gör allt de kan för att inte ta emot några flyktingar alls, eller gör sitt bästa för att skjuta över ansvaret på de länder som redan tagit emot många.

Vi kan inte välja var vi föds och hur våra livsval kan komma att grusas av våld, förföljelse och krig. För oss som fått förmånen att leva i ett land som åtnjutit fred i mer än 200 år, bör det vara ett moraliskt imperativ att erbjuda människor skydd, precis som det borde vara en självklarhet att detta ansvar måste delas av alla medlemsländer i EU. Bara så kan vi bygga ett hållbart och trovärdigt asylsystem.

Med dessa ord önskar jag er en trevlig helg!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker
www.ceciliawikstrom.eu
cw-grafik

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: