Arkiv

juli 10, 2017

Nyhetsbrev #71: Dawit Isaak!

Europaliberalen

Hej vänner!

Idag röstade Europaparlamentet igenom en resolution om Eritrea som särskilt uppmärksammar Dawit Isaak, den svensk-eritreanske journalisten som nu suttit fängslad i snart 16 år. Det var på mitt och den liberala gruppens initiativ som frågan togs upp i plenum.

När Dawit Isaak fortfarande var fri visade han upp ett beundransvärt mod när han med fara för sin egen säkerhet vågade stå upp för sina medmänniskor och berätta deras historier och Eritreas utveckling i sin roll som journalist.

Han har under alla år i fängelset varken fått någon rättegång, ett tidsbestämt straff eller möjlighet att träffa vare sig sin familj eller advokater.

Varje dag han hålls fängslad, enbart för att han använt pennan som vapen i sitt försvar av medborgarnas fri- och rättigheter mot Eritreas diktator Afewerki, är ett stort politiskt misslyckande för Sverige och för EU.

Det är dags för Sverige och EU att lämna den tysta diplomatin och införa kraftfulla och riktade sanktioner mot Eritreas regeringsföreträdare. I debatten i plenum på torsdagsmorgonen, inför omröstningen, förde jag den liberala gruppens talan. Det finns konkreta kännbara påtryckningsmedel EU-kommissionen och Sverige bör använda mot Eritrea, som att:

  • Införa reseförbud till EU mot ledande personer i Eritreas regim.
  • Förhindra att eritreanska ambassader inom EU kan verkställa den illegala skatteindrivning som pågår runt om i EU:s medlemsländer.
  • Införa krav på att landet följer mänskliga rättigheter.
  • Bättre övervaka hur bistånd som EU betalar ut används i landet.

Samtidigt som resolutionen nu röstats igenom har jag valt att nominera Dawit Issak till Sacharov-priset, EU:s pris för tankefrihet.

Dawit Isaaks modiga kamp mot diktatur och för människors rättigheter gör att han förtjänar att tilldelas Sacharovpriset 2017. Det är vårt ansvar att använda den röst Dawit Isaak berövats och genom att ständigt uppmärksamma hans fall hoppas vi hålla honom vid liv.

Att stå upp och försvara demokratin, och individens fri- och rättigheter är och förblir ett av EU:s viktigaste uppdrag, både på hemmaplan och i resten av världen. Låt oss inte acceptera att Eritreas brott kan fortgå ostört.

Slutligen vill jag hälsa så mycket från den sista Strasbourg-sessionen innan sommaruppehållet. Ta hand om er och jag hoppas ni får en underbar semester med mycket vila!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: