Arkiv

januari 19, 2018

Nyhetsbrev #89: Dags för Ministerrådet att hitta en förhandlingsposition kring Dublinförordningen

Hej vänner,  

Efter rekordåret 2015, då 1.5 miljoner flyktingar kom till EU, så handlar utmaningen nu om att hitta en lösning för att bygga en gemensam politik på området där alla unionens medlemsländer är med och tar sin del av ansvaret för människor på flykt.

Tyvärr visar verkligheten på en betydande splittring mellan öst och väst och mellan äldre och yngre medlemsländer. Allra tydligast är de fyra så kallade Visegrádländerna (Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien), som helt sonika säger sig vägra bidra för att i stället förhala processen och blockera förhandlingar som syftar till att utforma ett nytt och gemensamt europeiskt asylsystem.

Jag kommer att minnas 2017 som det året då jag efter till synes ändlöst arbete till slut ändå lyckades ena Europaparlamentets olika grupper till en konstruktiv och ambitiös ståndpunkt för en gemensam rättssäker europeisk asylpolitik med fullt deltagande och ansvarstagande från alla 28 medlemsländer. Det omfattande arbetet ledde till slut till en votering med två tredjedels majoritet i plenum.

Europaparlamentets position innefattar i korthet ett automatiskt omfördelningssystem, där medlemsländerna solidariskt delar på ansvaret att genomföra utredningar av de asylsökandes asylskäl på ett likvärdigt, rättssäkert sätt. Positionen innefattar också att medlemsländer med yttre gränser, som för de flesta flyktingar är den första ankomstplatsen i EU, tar ansvar för att registrera alla de flyktingar som kommer, och samtidigt upprätthåller säkerheten vid EU:s yttre gränser.

Nu är Europaparlamentet alltså redo att starta för förhandlingarna med Ministerrådet och EU-kommissionen, men dessvärre har Ministerrådet fram till i dag inte gjort ett enda dugg för att hitta en gemensam förhandlingsposition.

Det är förståeligt att medlemsländerna vill nå konsensus, men det står nu efter 18 månader fullständigt klart att detta inte kommer att ske. Det är dags för EU:s premiärministrar att sluta acceptera att fyra av de 28 medlemsländerna blockerar processen. I stället borde de ge ett tydligt mandat till EU:s inrikes- och migrationsministrar att finna en ståndpunkt, som sedan kan förhandlas med Europaparlamentet.

Med dessa ord önskar jag er en fin helg,

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: