Arkiv

mars 31, 2017

Nyhetsbrev från Wikström (L): Brexit påbörjas

u

Allt om Brexit:
      – brevet
      – medborgarfokus
      – plånboken
      – full fart framåt

Hej vänner,

I onsdags mottogs årets politiskt hetaste brev, då Storbritanniens ambassadör lämnade över premiärminister Mays Brexit-brev till Ministerrådet. Med den följande historiskt laddade meningen åberopade May artikel 50 i EU-fördraget:

“I hereby notify the European Council in accordance with Article 50(2) of the Treaty on European Union of the United Kingdom’s intention to withdraw from the European Union.IMG_2764

Det har varit en utdragen period av positionerande mellan Storbritannien och EU, som nu kommer gå in i en tvåårsperiod av formella förhandlingar.

Som ordförande för utskottsordförandekommittéen kommer jag att koordinera utskottens arbete och insatser inför och under Brexit-förhandlingarna. Det betyder att jag för en nära dialog med EU-kommissionens chefsförhandlare Michel Barnier och Europaparlamentets företrädare i förhandlingarna, vår egen Guy Verhofstadt.

Den initiala chocken efter folkomröstningen har sedan länge lagt sig, och EU står nu samlat och redo. Vår utgångspunkt är tydlig. EU:s 27 medlemsländer måste stå enade tillsammans. Genom hela Brexit-processen ska vi vara transparenta och öppna mot våra medborgare.

Vi måste även sätta medborgarna främst. De drygt 3 miljoner EU-medborgare som bor i Storbritannien och de 1 miljoner britter som bor i andra EU-länder måste få fortsätta att leva sina liv med samma förutsättningar som tidigare, tills utträdet skett.

En fråga som det grymtas mycket om i London är naturligtvis plånboksfrågan. Egentligen är det inte så komplicerat. Storbritannien förväntas att leva upp till sina åtaganden i EU:s långtidsbudget som löper fram till 2020, som de, tillsammans med resterande 27 medlemsländer, har enats kring. Annars blir det ett stort hål i budgeten som i värsta fall kräver neddragningar i Erasmusprogram, forsknings- och innovationsprogram och andra viktiga EU-projekt.

Det som kommer kräva fingertoppskänsla är ordningen i vilka besluten måste fattas. I detta inledande skede krävs att EU snabbt intar sin position kring utträdesförfarandet och enas med Storbritannien kring de grundläggande premisserna. Därefter kan förhandlingarna påbörjas.

Slutligen så finns det en sak som är av största vikt. Vi får inte låta Brexit ta all uppmärksamhet och energi i EU. EU:s lagstiftningsarbete får inte stanna upp under förhandlingarna, utan vi måste se till att arbetet fortgår som vanligt. Med Storbritannien utanför EU måste de 27 länder som är kvar, fortsätta att stärka våra institutioner och vårt samarbete. Det är det enda sättet att möta framtidens utmaningar.

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: