Arkiv

mars 10, 2017

Nyhetsbrev från Wikström (L): En helt ny asylpolitik

Hej vänner,

Vilken vecka! Igår (torsdag) presenterade jag mitt betänkande för en ny europeisk asylpolitik i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Dagarna innan presenterade jag förslaget för allmänheten genom svensk och europeisk media. Det har fått mycket uppmärksamhet. Förutom våra skandinaviska vänner har jag haft presskonferens för en samlad europeisk presskår, som ställde utmanande och bra frågor om de potentiella implikationerna för de asylsökande samt för deras medlemsländer.

Om ni vill läsa om mitt förslag kan ni göra det på tre sätt med olika grad av detaljbeskrivning. Antingen läser ni min debattartikel på DN debatt, min informationsbroschyr för media eller det faktiska betänkandet som finns översatt på Europaparlamentets hemsida översatt på alla 24 officiella språk.

I korthet är det fem konkreta mål jag vill uppnå med mitt förslag till en ny europeisk asylpolitik:

  1. Att alla EU:s länder blir skyldiga att dela på ansvaret för de asylsökande.
  2. Att medlemsländer med yttre gränser tar sitt ansvar, både för att registrera de flyktingar som anländer och för att skydda och upprätthålla EU:s yttre gränser.
  3. Att personer som behöver internationellt skydd får detta mycket snabbare än i dag, medan de som inte har rätt till asyl återsänds till sina hemländer under värdiga former.
  4. Att alla asylsökande har incitament att registrera sig omedelbart vid ankomsten till första EU-land.
  5. Att asylsökande ska kunna lita på att deras ansökningar handläggs juridiskt korrekt och likadant i alla medlemsländer, men att de inte har rätt att svälja i vilket medlemsland de ska ansöka om asyl.

Det handlar om tillit och att därigenom uppnå en europeisk solidaritet. De asylsökande ska kunna lita på systemet, precis som medlemsländerna. Och det ska vara långsiktigt i den mån att det inte bara handlar om ad hoc-lösningar, utan etablerar ett fungerande system som kan hantera framtidens utmaningar.

Under framställningen av det här betänkandet har jag arbetat på ett sätt som jag inte tror någon Europaparlamentariker har gjort förut. Nämligen att från första början inkludera frivilligorganisationer såsom Rädda barnen och UNHCR, representanter för medlemsländer, såsom ministrar och ambassadörer, och de så kallade skuggrapportörerna som hanterar betänkandet för de andra partigrupperna i Europaparlamentet. Vi har haft många och långa möten. Arbetet har varit transparent och lyssnande, samtidigt som jag har stått fast vid min grundtro på Europa som en humanitär stormakt.

Nu börjar nästa steg i arbetet, som handlar om förhandlingarna om den slutgiltiga texten. Ett så här avgörande betänkande kommer säkerligen att få många tilläggsförslag, men jag har etablerat goda relationer med mina samarbetsvilliga kollegor och medlemsländernas representanter. Det är bara att ta nya tag!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: