Arkiv

februari 24, 2017

Nyhetsbrev från Wikström (L): Stoppa terrorismen tidigt!

– Nya direktivet om bekämpande av terrorism
– Delegation till Stockholm: Förenkla livet för EU-medborgare i Sverige

Hej vänner,

Förra veckan tog Europaparlamentet ett ordentligt steg i rätt riktning för att förhindra framtida terrorattacker. Med en bred marginal röstades direktivet om bekämpande av terrorism igenom. Det nya direktivet kriminaliserar bland annat att resa utomlands för att gå med i en terrorgrupp, att rekrytera, träna eller tränas för terrorism, uppvigla till terror, och att finansiera terrorism eller terrorgrupper.
Vi måste stoppa terroristerna innan en attack sker, och det nya direktivet ger det europeiska rättsväsenden möjligheten att ingripa tidigt, för att motverka radikalisering och förberedelser av terroraktiviteter. Samtidigt är det centralt att belysa att direktivet uppnår en balans mellan att förbättra vår säkerhet och värnandet av grundläggande rättigheter.

Viktigt är också att direktivet introducerar bestämmelser om ansvar för och omhändertagandet av terroroffer. Medlemsländerna måste nu se till att det finns system för familj och släktingar att få information om vilket sjukhus deras familjemedlem är på, och effektiva sätt för EU-medborgare som blivit utsatta för en attack i ett annat EU-land att snabbt kunna ta sig hem.

Nu har EU:s medlemsländer 18 månader på sig att introducera direktivet i sina nationella lagar.

Den här veckan har jag som utskottsordförande för utskottet för framställningar i Europaparlamentet, rest till Stockholm tillsammans med tre kollegor från parlamentet, Pal Csaky (Slovakien), Kostadinka Kuneva (Bulgarien) och Michela Giuffrida (Italien). Vi har fått in petitioner från EU-medborgare bosatta i Sverige som upplever sig diskriminerade genom att svenska staten gör det svårt för dem att få svenska personnummer. Idag går det knappt att göra någonting i Sverige eller få stöd av svenska myndigheter utan ett personnummer!

Tillsammans med Skatteverket, Försäkringskassan, Lantmäteriverket, finansdepartementet och näringsdepartementet diskuterade vi hur vi konkret kan utveckla systemet för att förenkla för de individer som inte bor heltid i Sverige men som behöver kunna utnyttja och registrera sig för myndighetstjänster.

Utöver detta talade vi även med de svenska myndigheterna om vikten av informationskampanjer för att få slut på kravet av personnummer från företag vid registrering av nya kunder, så som mobilabonnemang, gymkort och bibliotekskort. Enligt lag finns det inte några formella krav på att personnummer behövs för att kunna utnyttja dessa tjänster. Genom att träffa riksdagens skatteutskott och representanter för regeringen förde vi även upp dessa problem på den politiska dagordningen i Sverige.

EU måste garantera att den fria rörligheten fungerar i praktiken i Europa. Möjligheten för Europas medborgare att arbeta och bo i ett annat EU-land är fantastisk för den enskilda individen, för samhället i stort och för Europas utveckling. Det är därför av yttersta vikt att vi undanröjer alla de praktiska hinder som fortfarande kvarstår.

Med detta vill jag önska er en trevlig helg!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: