Arkiv

mars 13, 2013

Gemensamt pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna och Centerpartiet i Europaparlamentet, 2013-03-13:

flags at sundownGemensamt pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna och Centerpartiet i Europaparlamentet, 2013-03-13:

Stöd för regeringens uppgörelse om EU:s budget

I dag röstade Europaparlamentet om sin position inför förhandlingarna med Europeiska rådet om EU:s nästa långtidsbudget för åren 2014-2020. Den fleråriga budgeten kan inte antas utan parlamentets godkännande.

Budgetramen sätter gränserna för EU:s utgifter, per år och per område, för hela budgetperioden. När parlamentet och EU-ländernas ministrar beslutar om årsbudgeterna måste de hålla sig inom budgetramens gränser.

– Vi röstade för att acceptera den överenskommelse som nåtts bland medlemsländerna i Europeiska rådet. Idag har de flesta EU-länder ekonomiska problem och då bör EU agera solidariskt och spara pengar, sade Olle Schmidt (FP) efter omröstningen.

– Vi hade gärna sett att rådets förslag hade accepterats. Vi måste få en EU-budget på plats så att vi snabbt kan ta tag i de gemensamma problem vi har i Europa. Vi behöver verkligen en bättre och mer effektiv budget, menar Kent Johansson (C).

– Det är viktigt att vi i Europaparlamentet tar vårt demokratiska ansvar och tydliggör vår position. Det är inte så att överenskommelsen i Europeiska rådet förvandlas till ett fullbordat faktum. Nu följer intensiva förhandlingar med parlamentet. Men vi hade ändå önskat att även majoriteten av ledamöterna intagit en mer konstruktiv inställning till rådets uppgörelse, säger Cecilia Wikström (FP).

– Jag har aldrig röstat for en höjd budget. Jag är däremot mycket besviken över budgetens fördelning, framförallt vad gäller jordbrukspolitiken där prioriteringarna är helt fel. Istället for att rikta pengarna mot miljöåtgärder och innovation bibehålls budgeten for jordbrukets inkomststöd, avslutar Marit Paulsen (FP).

För mer information kontakta oss gärna:

Marit Paulsen, Europaparlamentariker (FP)
Carolina Schale (pressansvarig): +46 708 54 90 63
carolina.schale@folkpartiet.se

Olle Schmidt, Europaparlamentariker (FP)
+46 705 34 10 64
Carolina Schale (pressansvarig): +46 708 54 90 63
carolina.schale@folkpartiet.se

Cecilia Wikström, (FP) Europaparlamentariker
+ 46 706 28 30 99

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström
+ 32 486 94 76 82
linda.aziz@ep.europa.eu

Kent Johansson, Europaparlamentariker (C):

+46 705 370 340

Peter Svensson, pressansvarig hos Kent Johansson:

+32 497 413 213

peter.svensson@ep.europa.eu

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: