Arkiv

oktober 19, 2017

Pressmeddelande från Europaparlamentet: Alla EU-länder måste ta emot sin beskärda del av asylsökare

EU-länder som vägrar att omplacera asylsökare bör få minskad tillgång till EU-medel. Det skriver ledamöterna i parlamentets utkast till förhandlingsmandat om de nya Dublinreglerna.

På torsdagen antog parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter ett förslag på en ny Dublinförordning, som är grundpelaren i EU:s asylsystem. Ledamöterna föreslår flera sätt att få bukt med bristerna i det nuvarande systemet och samtidigt säkerställa ett robust system för framtiden. Parlamentets arbete med denna fråga leds av den svenska liberalen Cecilia Wikström.

Ansvaret för asylsökande bör inte längre ligga hos det land dit de först kommer. I stället bör ansvarsfördelningen ske utifrån verkliga anknytningar, som familjeband, tidigare vistelse eller studier, till ett visst land.

Om den sortens anknytningar saknas ska de asylsökande automatiskt skickas till ett annat EU-land enligt en fast fördelningsnyckel, så fort de har registrerats och genomgått en första säkerhetskontroll. Den ankommandes möjligheter att få stanna i EU bör också snabbt ha utvärderats innan en eventuell förflyttning kan äga rum. Detta för att undvika att de EU-länder som ligger vid unionens gränser får ta ett oproportionerligt stort ansvar för Europas internationella åtaganden att skydda människor i nöd

EU-länder som inte följer reglerna ska hotas av att få sina EU-bidrag minskade.

Läs mer om förslagen från parlamentet i detta bakgrundsdokument.

Utkastet till de nya reglerna godkändes av utskottet med 43 ja-röster, 16 nej-röster och inga nedlagda röster. Texten utgör parlamentets förhandlingsmandat för de kommande förhandlingarna med EU-ländernas regeringar om de slutgiltiga reglerna.

Citat

– Det europeiska asylsystemet är en av de avgörande faktorerna som kommer att slå fast hur Europas framtid utvecklas. Som föredraganden är mitt mål att skapa ett verkligt nytt asylsystem baserat på solidaritet med klara regler och incitament för att följa dem, både för asylsökare och EU-länderna, sa ansvarig ledamot, Cecilia Wikström (L).

Nästa steg

Kammaren väntas under plenarsammanträdet Strasbourg i november formellt godkänna utskottets beslut att börja förhandla med rådet, det vill säga EU-ländernas regeringar. Rådet har ännu inte enats om sitt förhandlingsmandat.

Snabba fakta

Dublinsystemet är den EU-lag som slår fast vilket EU-land som är ansvarigt för att behandla en ansökan om internationellt skydd. Rätten att söka asyl återfinns i Genèvekonventionerna, som alla EU-länder har skrivit under och dessutom införlivats i EU:s fördrag. Dublinreglerna klargör hur EU-länderna måste leva upp till denna gemensamma, internationella skyldighet, och dela upp ansvaret mellan varandra för människor för att skydda människor i nöd.

EU-kommissionen presenterade sitt förslag till ett nytt Dublinsystem i maj 2016. Parlamentets föredraganden Cecilia Wikström presenterade sitt utkast till betänkande i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter den 8 mars 2017

Rikke ULDALL

Presstjänsten, medborgarrättsfrågor

+32 (0) 498 98 32 57

+32 (0) 228 42976 (Bryssel)

+33 (0) 3881 72033 (Strasbourg)

libe-press@europarl.europa.eu

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: