Arkiv

juni 11, 2018

Wikström (L) bjuder in till högnivåmöte för att förmå Ministerrådet att nå asyluppgörelse

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Revideringen av Dublinförordningen är nu i ett avgörande skede och kommer att debatteras i Europeiska rådet. Lyckas inte ledarna enas under toppmötet som startar den 28 juni är chansen liten att EU kommer att ha lyckats leverera en fungerande europeisk asylpolitik, byggd på solidaritet mellan medlemsländerna och med de asylsökande, innan mandatperiodens slut.

Därför har Europaparlamentets chefsförhandlare Cecilia Wikström (L), tillsammans med talman Antonio Tajani, kallat till ett högnivåmöte på tisdag förmiddag i Strasbourg för att diskutera hur de aktörer som vill se en lösning på frågan kan bidra i arbetet att nå en förhandlingsposition på rådssidan. Migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos och ministern med ansvar för det bulgariska ordförandeskapet Lilyana Pavlova har tackat ja till att medverka.

– Det finns inga alternativ till en fungerande asylpolitik på europeisk nivå där medlemsländerna solidariskt delar på ansvaret för de människor som söker asyl i EU. De medlemsländer vars regeringsföreträdare talar om att etablera läger utanför EU och föra flyktingar dit, bygger upp luftslott utan någon förankring i verkligheten och riskerar att fördröja verkliga lösningar med flera år.

– Under morgondagens högnivåmöte kommer jag därför att understryka Europaparlamentets krav på Ministerrådet att lägga alla floskler åt sidan och enas kring en förhandlingsposition under det stundande toppmötet. Tiden håller på att rinna ut, men det finns fortfarande möjlighet för EU att leverera den nya fungerande asylpolitik som medborgarna förväntar sig. Jag har varit redo att inleda och leda de kommande trepartsförhandlingarna sedan november i fjol.

Mötet startar klockan 10.00

För mer information, kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström
linda.aziz@ep.europa.eu
+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: