Arkiv

augusti 30, 2017

Wikström (L) kräver svar av EU-kommissionen kring gripandet av svenska författaren Hamza Yalcin

CCC Chair Cecilia WIKSTROM

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

På Turkiets begäran greps den svenske författaren och journalisten Hamza Yalcin tidigare i augusti under en semester i Spanien. Även en tysk kollega greps. Båda är uttalade kritiker av president Erdoğans regim. Medan den tyske journalisten snabbt släpptes, sitter Yalcin fortfarande frihetsberövad och riskerar att utlämnas till Turkiet.  

Med anledning av detta skriver Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) i dag tillsammans med flera kollegor en prioriterad skriftlig fråga till EU-kommissionen.

– Jag kräver svar av EU-kommissionen kring vilka åtgärder de vidtar för att säkerställa att alla svenska medborgare, Erdoğan-kritiker eller inte, ska kunna resa fritt inom Europa utan att riskera att gripas på Turkiets begäran för att de använt sin yttrandefrihet. Jag vill också veta på vilket sätt EU-kommissionen kommer att medverka till att svenske Yalcin släpps.

– Varje dag som en författare eller journalist hålls frihetsberövad, enbart för att ha använt pennan som vapen i sitt försvar av medborgares fri- och rättigheter, är ett stort politiskt misslyckande för Sverige och EU. Det är vårt ansvar att verka för att Yalcin omedelbart släpps och försätts i frihet.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

Linda.aziz@ep.europa.eu

+ 32 486 94 76 82

 

Written Question to the European Commission sent in the 30/8-2017 by: Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Mark Demesmaeker (ECR),
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Gessine Meissner (ALDE), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL)

In August 2017 Spanish police detained two journalists and EU citizens following a petition by Erdogan government. The first one was Hamza Yalçın, the editor of the leftist, pro-Kurdish weekly,

Odak; and the second is Doğan Akhanlı, a human rights defender, author and outspoken critique of Erdoğan’s government.

The Swedish-Turkish writer and journalist Hamza Yalçın was arrested while holidaying in Spain, after Ankara accused him having links to terrorist groups. Yalçın is a Swedish citizen; Akhanlı holds German nationality. Akhanlı was released in mid August, but it doesn’t change the concern that his – or other EU passport bearers’ – freedom to travel and personal integrity have already been endangered. German authorities, in contrary to Spain, have not replied to the 4500 petitions on the matter from the Turkish government.

Is the Commission aware of these events? What measures is the Commission going to take to ensure that EU citizens of Turkish/Kurdish origin, who disagree with Erdoğan, can travel to Spain and other Member States without fear of being arrested?

What will the Commission do to liberate Mr. Yalçın and ensure he can make full use of his freedom of speech and move freely around the EU as it is his right according to the TEU?

 

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: