Arkiv

april 11, 2013

Redovisningstvång ska minska korruption

svdkorruptionLäsvärd artikel i dagens Svenska Dagbladet om den nya lagstiftningen som tvingar europeiska gruv-, olje- och skogsbolag, som exempelvis Lundion Oil, att redovisa alla utbetalningar som görs till regeringar och myndigheter i afrikanska länder för att förhindra korruption. Läs även TT:s artikel som publicerats i lite olika medier, bland annat på Affärsvärldens webbplatsTT

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: