Arkiv

januari 25, 2019

Replik i Svenska Dagbladet: Eurozonens regler stärker ekonomierna

Replik i Svenska Dagbladet.

Den 23 januari skrev vänsterpartisterna Malin Björk och Eva-Britt Svensson en replik på denna sida under rubriken ”Sverige bör rata EU:s ekonomiska tvångströja”. Rubriken sammanfattar i sig väl argumenten från Vänsterpartiet för varför Sverige inte ska ansluta sig till euron.

Nationell oansvarighet orsakade den ekonomiska krisen

Vänsterpartiet är rädda att Sverige inom valutaunionen inte skulle kunna driva en ekonomiskt lika oansvarig politik som exempelvis grekiska regeringar, både konservativa och socialdemokratiska, drev innan den ekonomiska kollapsen blev ett faktum.

Det som vi andra refererar till som högst motiverade och rimliga regler för långsiktig stabilitet och tillväxt blir i Vänsterpartiets värld en nyliberal ekonomisk tvångströja.

Ingen kan betvivla att de åtgärder som Grekland tvingades genomgå i kölvattnet av den ekonomiska krisen var mycket smärtsamma för människor. Samtidigt måste vi konstatera att Greklands strukturella problem orsakats av oansvariga nationella politiker. Det faktum att Europas ekonomier är så sammanflätade tvingade då fram helt nödvändiga strukturreformer av den grekiska ekonomin för att andra EU-länder skulle vara villiga att fortsätta låna ut pengar till Grekland. Oavsett hur smärtsamma dessa reformer varit på kort sikt så är många av dem helt nödvändiga för den stegvisa och långsiktiga återhämtningen av den grekiska ekonomin som vi nu ser början på.

Strukturreformer som stärker ekonomin

Även på Irland, i Portugal och Spanien har strukturreformer genomförts. Dessa har stärkt ländernas ekonomier och för dem ut ur den kris som rådde för några år sedan. Eurozonens gemensamma regler sätter just nu press på den italienska regeringen att moderera sin populistiska politik för att inte helt köra Italiens statsfinanser i botten.

I Eurobarometern från november 2018 uppgav 74 procent av medborgarna att euron är bra för EU.

64 procent av de tillfrågade uppgav att euron är bra för deras land, eftersom den lett till fler jobb och ökad tillväxt. Sverige har en relativt stark ekonomi och goda förutsättningar att liksom andra exportberoende länder dra stor ekonomisk nytta av ett euromedlemskap. Trots att vi i dag står utanför euron följer Riksbankens räntepolitik i princip den europeiska centralbanken. Vi spelar i praktiken efter euroländernas regler men utan politiskt inflytande. Jag vidhåller att det är dags för Sverige att ansluta sig till euron.

Cecilia Wikström (L)
Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: