Arkiv

februari 8, 2017

Slutreplik i GP: Viktigt att reagera när mänskliga rättigheter hotas

Över hela Europa ser vi hur populismen och fascismen växer. Polens högernationalistiska regering är ett tydligt exempel på vad som händer när dessa partier kommer till makten. Ungern har gått före, och efter Polen kan andra länder stå på tur.

Vi ser en utveckling där mänskliga rättigheter som yttrandefrihet, mötesfrihet och sexuella rättigheter hotas. Det är beklagligt att Artur Szulc, i stället för att ta avstånd från denna utveckling, förminskar problemen, skriver Birgitta Ohlsson (L) och Cecilia Wikström (L) i en slutreplik i GP.
När det polska partiet Lag och Rättvisa (PiS) tog makten var det med majoritet. Vi har inte protesterat mot att de därefter, i god demokratisk ordning, bildat regering. Men de kraftfulla protester vi sedan dess har sett är en reaktion från människor som ser att deras rättigheter är satta under attack.

Demokrati är mer än folkstyre. Medborgare i demokratiska länder ska garanteras vissa fri- och rättigheter. Det som nu händer i Polen är att dessa monteras ned. PiS har på ett oacceptabelt sätt ökat och centrerat makten över Polen. Partiet har drivit igenom lagändringar som gör det svårare för domstolar att stoppa deras lagförslag. Mediernas oberoende och pressfriheten har kringskurits.

Populistisk återvändsgränd

Vi är inte ensamma om att förfasas över att vårt grannland driver allt närmare en populistisk återvändsgränd. Ett stort antal människorättsorganisationer har tillsammans med EU-kommissionen vädjat till Polen att låta lagligt utsedda domare ta plats i författningsdomstolen. Vi deltog tillsammans med polska kvinnor i de massdemonstrationer som krävdes för att PiS skulle dra tillbaka sitt lagförslag om totalförbud för abort. Det vi kräver är att även Sveriges regering agerar mot den traditionalistiskt konservativa populismen.

Nu behöver vi stärka och samla Europa. När ett EU-land bryter mot mänskliga rättigheter måste det kosta. Sverige och EU får aldrig acceptera att det polska folkets frihet begränsas av högerpopulismen.

Birgitta Ohlsson (L)

utrikespolitisk talesperson och riksdagsledamot

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: