Arkiv

januari 24, 2017

Svenska liberalen Cecilia Wikström omvald som PETI-utskottets ordförande

LIBE committee meeting. Exchange of views with Bernard CAZENEUVE, French Minister of the Interior

Cecilia Wikström (ALDE, SE) kommer att fortsätta som parlamentets utskott för framställningars (PETI) ordförande de kommande två och ett halvt åren. På måndagen valdes hon om under den första omröstningsomgången av utskottets övriga ledamöter.

– Jag är hedrad över det fortsatta förtroendet. Som ordförande i utskottet för framställningar kommer jag att fortsätta arbeta för att EU ska bli bättre på att ta tillvara medborgarnas erfarenheter kring Europas utmaningar inom ramen för vårt lagstiftande arbete, sa Cecilia Wikström efter omröstningen.

Utskottet valde också, genom acklamation, fyra vice ordförande. De kommer tillsammans med Cecilia Wikström att utgöra utskottet presidium:

Rosa Estaràs Ferragut (EPP, ES) blir förste vice ordförande,

Roberta Metsola (EPP, MT) blir andre vice ordförande,

Marlene Mizzi (S&D, MT) blir tredje vice ordförande och

Pál Csáky (EPP, SK) blir fjärde vice ordförande.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning, artikel 204, måste varje utskottspresidium spegla  hela parlamentets sammansättning. Det är till exempel inte möjligt att enbart rösta fram män eller enbart kvinnor till ett presidium, eller att alla ledamöter kommer från samma EU-land.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: