Arkiv

mars 15, 2013

Tal i plenum: Stoppa våldet i Bangladesh

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=aKcEL9P6Hfk&w=420&h=315]

Wikström (FP): Stoppa våldet i Bangladesh

Den senaste tidens våldsvåg i Bangladesh efter krigsförbrytartribunalens dödsdomar får nu Europaparlamentet att reagera. Klockan 16.00 i dag, torsdag, väntas Europaparlamentet anta en resolution som Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) är initiativtagare till.

– Jag är djupt oroad över tribunalens brister i fråga om rättvisa rättegångar och en korrekt process. Det är viktigt att de som var ansvariga för folkmord och krigsförbrytelser 1971 ställs till svars, men det måste ske i en rättslig process som respekterar de åtalades grundläggande rättigheter. Det är uppenbart att de pågående rättegångarna i Bangladesh inte har varit i närheten av att leva upp till rimliga krav på rättssäkerhet och respekt för de mänskliga rättigheterna.

– Jag är glad över att ha lyckats övertyga en bred majoritet av mina kollegor i Europaparlamentet  att kritisera de pågående rättegångarna. Resolutionen kräver att Bangladesh avskaffar dödsstraff och att de över 1000 personer som idag väntar på avrättningar i Bangladesh ska få sina straff omvandlade till fängelsestraff, säger Wikström.

Resolutionens innehåll i korthet:

  • Europaparlamentet fördömer urskillningslösa våldet mot vanliga medborgare.
  • Bangladesh myndigheter uppmanas att omvandla alla dödsdomar samt införa ett moratorium för avrättningar som ett första steg mot ett avskaffande av dödsstraffet.
  • Europaparlamentet uppmanar även landets politiska ledare att trappa ner de politiska spänningarna för att undvika ännu mer våld och i stället börja föra en dialog med varandra.

Kort bakgrund till domstolen och situationen i Bangladesh:

  • 1971 bröt sig Bangladesh loss från Pakistan efter ett inbördeskrig där mellan 300 000 och 3 miljoner människor dödades och uppemot 200 000 kvinnor våldtogs.
  • Bangladesh skapade 2011 en särskild domstol (International Crimes Tribunal) för att döma personer som anklagats för att ha lett och organiserat folkmord och brott mot mänskligheten under inbördeskriget. Domstolen har hittills utfärdat två dödsdomar och en dom med livstids fängelse
  • Över hundra personer har hittills omkommit i våldsamma protester i samband med domar från tribunalen.

Resolutionsförslaget som Europaparlamentet röstar om hittas här

 

För mer information, kontakta oss:

Cecilia Wikström, Europaparlamentariker, (FP)

070 628 30 99, cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu

Linda Aziz, pressekreterare

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 947 682

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: